L’agenda turística de Montblanc. Informació de qualitat al servei de molts tipus d’usuaris

L’Oficina de Turisme de Montblanc fa anys que ofereix als seus usuaris un servei d’agenda d’activitats que s’actualitza setmanalment. És una tasca molt valuosa, que comporta un important volum d’hores de feina i garanteix l’acompliment de quatre dels objectius de qualsevol oficina de turisme:

 • Informar, orientar i atendre el turista
 • Atendre, informar i orientar els prestataris / intermediaris dels serveis
 • Coordinar la gestió dels serveis públics i privats (producte turístic)
 • Promoure i comercialitzar producte i oferta turística

En aquest article es fa un repàs al procés de confecció de l’agenda i a conceptes clau en la gestió turística de qualsevol destinació. Hi ha una introducció general i més endavant es detalla la gestió de l’Agenda d’Activitats de Montblanc.

Què és informació turística?

La indústria del turisme està basada en el flux de la informació que s’intercanvien els diferents segments de mercat. Usuaris o consumidors i empreses i administracions. Es pot dir que la informació és la matèria prima de l’activitat turística.

L’oficina de turisme ocupa una posició central en la intermediació d’informació entre els proveïdors, les organitzacions públiques i les associacions professionals, els turistes, la població local, i l’àmbit acadèmic, d’investigació i consultoria.

La informació ha de ser objectiva i veraç, només així s’ajuda l’usuari a fer la tria que més li convingui. Per gestionar correctament la informació hi ha tres fases que en determinen la qualitat: recerca, classificació i distribució. Serà fiable i actualitzada si les tres accions es fan sovint per part d’un administrador, en aquest cas l’oficina de turisme.

Per a qui cal la informació turística?

Tota oficina de turisme té un ampli ventall d’usuaris amb els quals es relaciona. El turista no és l’únic, ni molt menys.

Hi ha dos grans grups d’usuari:

 • Extern, que bàsicament demana informació: els turistes i visitants, els residents locals, els mitjans de comunicació i els operadors turístics.
 • Intern, que poden demanar informació, però també en poden oferir i ser un suport en la promoció, la comercialització i el control de qualitat: empreses locals (bàsicament del sector turístic), residents locals (entitats i associacions), administració pública (turística o no i de qualsevol nivell), i altres oficines de turisme.

Per a què cal la informació turística?

Amb la informació el turista es crea una imatge d’allò que es trobarà a la destinació. Per a cada cas hi haurà una sèrie de factors personals i estimulants que determinaran la imatge prèvia que cada turista es farà d’una destinació.

La tria d’una destinació sempre té tres fases:

 • La recerca a partir del propi coneixement i experiència i també per influència de les recomanacions i els impactes a través de webs, xarxes, material gràfic, anuncis, etc.
 • L’establiment d’un ordre en format de rànquing, prioritzant unes opcions i deixant de banda algunes destinacions i propostes.
 • La selecció d’una sola opció. Malgrat les alternatives només podem triar una destinació o proposta cada vegada i cal avaluar el cost d’oportunitat (allò que ens perdem a qualsevol altra destinació).

Com s’ha vist, no només hi ha un usuari turista. Per tant, la resta d’usuaris poden necessitar la informació amb altres finalitats que no són el viatge.

La qualitat de la informació

La informació serà valuosa, és a dir útil per a l’usuari, si compleix, com a mínim, aquestes quatre variables:

 • L’accessibilitat: que resulti fàcil fer ús de la informació.
 • El detall: que la quantitat i la profunditat de la informació sigui adequada i en relació a qui qui l’ha de fer servir.
 • L’oportunitat: que l’usuari tingui la informació just quan la necessita.
 • La rellevància: si la informació respon de manera específica a l’usuari i realment tindrà l’ús que se n’espera.

L’AGENDA D’ACTIVITATS DE L’OFICINA DE TURISME DE MONTBLANC

A què respon?

Precisament a tot l’explicat anteriorment. Donar una informació de qualitat i útil, accessible, detallada, oportuna i rellevant a un ventall d’usuaris (no només turistes) per tal de promoure i comercialitzar producte i oferta turística.

En què se centra?

El tipus d’informació que es pot trobar a l’Agenda d’Activitats és el que es considerava tradicionalment informació complementària d’una destinació. En l’actualitat resulta evident que per a alguns públics pot arribar a ser el motiu principal d’un desplaçament a Montblanc.

És un aparador de les activitats que tenen lloc a Montblanc. Hi ha informació puntual (festes, festivals, exposicions, concerts, visites guiades singulars,..) i estructural (visites guiades, museus, galeries, cellers,..)

Per a qui és?

Per als turistes i els visitants, les empreses d’allotjament, restauració i comerç, els cellers, els museus, els guies turístics, la població local, les entitats locals, l’administració,.. Tots hi poden trobar informació d’interès.

Cal pensar que el turista i el visitant poden trobar fàcilment l’Agenda d’Activitats al web i a les xarxes de Montblanc Medieval. Tanmateix és molt important haver fet arribar l’agenda als establiments i equipaments turístics de Montblanc i la Conca de Barberà, ja que d’aquesta manera disposen d’una eina de consulta senzilla sempre que algun client necessiti informació sobre propostes culturals, festes, exposicions, concerts, visites guiades, etc.

Com es realitza i es distribueix?

El disseny i la distribució el realitza directament l’Oficina de Turisme de Montblanc a través de MailChimp, una eina que permet maquetar la informació d’una manera atractiva i fer-ne distribució a través de llistes d’adreces electròniques (en format butlletí), de les xarxes socials i del web.

Quin és el procés de realització?

Com s’ha dit, per gestionar correctament la informació hi ha tres fases que en determinen la qualitat: recerca, classificació i distribució. En el cas de l’Agenda d’Activitats aquestes són les tasques de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

 • Recerca de la informació

És una fase fonamental i molt més complicada del que pot semblar. És bàsic que les fonts d’informació siguin fiables i l’Oficina de Turisme ha de contrastar-la sempre.

Per tant, es valorarà la font d’informació. Poden ser:

 • Productores: les fonts generen la informació. Per exemple, els organitzadors d’un esdeveniment o els gestors d’un equipament. En el cas de Montblanc es poden esmentar els diversos departaments de l’Ajuntament, el Consell Comarcal, museus, galeries d’art, cellers, associacions, empreses,..
 • Proveïdores: les fonts donen a conèixer la informació generada per altres. Per exemple, un mitjà de comunicació, una guia, un web,..

Segons la relació amb l’Oficina de Turisme de Montblanc poden ser:

 • Internes. Generades dins l’estructura de l’entitat. Tot allò que s’organitza des de la pròpia Oficina de Turisme de Montblanc. També s’hi hauria d’incloure l’Ajuntament de Montblanc.
 • Externes. Generades fora de l’oficina de turisme: entitats, establiments, equipaments,.. De vegades, també s’inclouen àrees del propi ajuntament.

Segons el mitjà pel que arriben poden ser:

 • Voluntàries. Arriben de forma directa per part de qui produeix la informació a través de qualsevol canal: correu electrònic, telèfon, butlletins, e-bando,.. És molt important que qui produeix la informació la faci arribar a l’Oficina de Turisme, això garanteix que aparegui a l’Agenda d’Activitats.
 • Involuntàries. L’Oficina de Turisme les troba fent recerca als mitjans de comunicació, anuncis, xarxes,.. Si qui produeix la informació no la fa arribar a l’Oficina de Turisme hi ha la possibilitat que no arribi puntualment i acabi per no aparèixer a l’Agenda d’Activitats.

L’Oficina de Turisme de Montblanc selecciona la informació tenint en compte:

 • La diferenciació entre informació puntual i estructural. La primera té una durada curta, cal gestionar bé el període en què estarà disponible.
 • Els hàbits en la recollida i la selecció. S’estableix una metodologia de treball per garantir que cada dijous es disposi de la informació que formarà part de l’agenda. En aquesta fase és decisiva la implicació i el compromís de qui genera la informació.
 • Els recursos disponibles i necessaris. Aquesta tasca la realitza una de les tècniques de turisme de l’àrea, centralitzant la recollida d’informació i posterior gestió.
 • L’especialització en la informació. L’agenda se centra en un tipus d’informació concreta que resulti útil als usuaris definits anteriorment.
 • Classificació i arxiu de la informació

És un procés que necessita ordre, un criteri concret (ràpid i senzill), que permet l’accés a diverses persones de l’oficina de turisme.

Qui gestiona la informació ha de tenir clara la finalitat de les dades i quins són els continguts prioritaris. La informació que s’acabarà tenint ha de ser fàcil de consultar i d’adaptar.

L’eina de MailChimp permet disposar de la informació estructural fixa i anar canviant setmana rere setmana tota la informació puntual. També hi ha un espai on s’avancen activitats futures (vol que dir que els organitzadors han proveït la informació amb molt marge de temps).

Cada activitat té un enllaç que porta al web de l’entitat organitzadora o responsable. D’aquesta manera, si l’usuari ho desitja pot ampliar la informació.

 • Distribució de la informació

És la fase visible per a l’usuari i és el moment per comprovar la funcionalitat i utilitat de les dues fases anteriors. Podríem dir que és l’hora de la veritat.

L’eina de MailChimp permet dissenyar l’Agenda d’Activitats com un butlletí que cada dijous s’actualitza i es distribueix a través de diversos canals:

 • Com a butlletí a través de MailChimp arriba directament a més de 150 usuaris: establiments turístics, equipaments, administracions de Montblanc i la Conca de Barberà, guies turístics,..
 • L’agenda en format butlletí es publica al web
 • També s’enllaça a través dels canals de Montblanc Medieval a Facebook i Twitter

El resultat de la feina

Per part de l’Oficina de Turisme de Montblanc l’objectiu principal és que l’Agenda d’Activitats que es pugui consultar per part d’aquells que cerquin informació sobre activitats a realitzar a Montblanc.

Un cop dissenyada, publicada i enviada el desig és que els potencials usuaris en facin ús.

Com a curiositat, un comentari final. Mailchimp ofereix dades sobre l’índex de lectura del butlletí un cop enviat. Es pot dir que entre els allotjaments, restaurants, cellers, comerços, museus i altres equipaments relacionats amb el turisme de Montblanc i la Conca de Barberà l’índex d’obertura del butlletí és d’entre el 30% i el 40%. Una dada relativament baixa que pot fer pensar que no a tots els destinataris els interessa disposar i fer ús d’aquest tipus d’informació actualitzada cada setmana. El que està clar és que l’excusa “és que no ho sabia” no val.

Una iniciativa de l’Oficina de Turisme de Montblanc

Com a ens de gestió turística local l’Oficina de Turisme de Montblanc té la tasca de detectar mancances i proposar millores.

Aquest és un altre cas clar. No es podia donar una resposta satisfactòria a les peticions concretes dels usuaris. Està clar que no es pot saber tot i resulta pràcticament impossible poder explicar què passa exactament en cada moment en una destinació. Tanmateix es pot arribar donar una idea molt aproximada.

Aquesta tasca no s’ha externalitzat mai. La realitza l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc, gràcies a la seva polivalència i variat perfil professional.

L’article ha estat realitzat per l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc

Propostes d’excursions al terme de Montblanc

Des de començament de 2022 l’Oficina de Turisme de Montblanc ha impulsat el seu perfil a Wikiloc.

Sota el paraigua de la marca Montblanc Medieval abans de l’estiu s’han publicat tretze excursions senzilles pels voltants de Montblanc molt orientades a la creixent demanda de recomanacions per anar a caminar.

Perquè s’han proposat?

L’Oficina de Turisme de Montblanc va entrar en funcionament la primavera de 2000. En tot aquest temps s’ha vist una clara evolució en el perfil i el comportament dels visitants. Una de les tendències més evidents és l’interès creixent per gaudir de l’entorn natural. Tanmateix no es tracta d’un perfil excursionista expert, la gran majoria tan sols desitgen fer una breu sortida.

És per això que les propostes que es presenten responen a les característiques més sol·licitades per part dels visitants:

 • que no siguin massa llargues ni complicades
 • que es puguin fer amb nens
 • que no comportin massa temps

Qui les ha definit?

L’equip tècnic de l’Oficina de Turisme ha estat l’encarregat de fer els recorreguts, fer-ne la ressenya a Wikiloc i elaborar les fitxes que es poden trobar a l’apartat de Rutes a peu del web de Montblanc Medieval.

A partir del criteri que han marcat les peticions dels usuaris es van planificar les sortides des de dos punts principals a Montblanc: l’Oficina de Turisme de Montblanc, per als recorreguts del vessant nord, i la plaça de Sant Francesc, per als del sud. També s’han plantejat sortides des de Prenafeta i des de Rojals.

La majoria són senzilles i curtes, amb desnivells poc marcats. Tanmateix, n’hi ha alguna una mica més complicada: quatre estan al voltant dels 10 qm i tres passen dels 300 metres de desnivell.

Quan s’han realitzat?

Els recorreguts s’han anat realitzant des de finals de 2021. Normalment es fa una caminada de prospecció per determinar el recorregut exacte i els elements destacables que es referenciaran i seran fotografiats. En una segona sortida s’enregistra la caminada a Wikiloc.

A partir de la tardor de 2022 es reprendrà l’activitat i s’incorporaran noves propostes.

Quin procés segueix cada ruta recomanada?

Un cop realitzada la tasca sobre el terreny es fa el treball d’incorporar a la ruta fotografies, referències a ermites, masos, fonts o qualsevol altre element d’interès.

La feina no es queda aquí, ja que s’elabora una fitxa de cada ruta que es publica al web. Es pot trobar en català, castellà, francès i anglès.

Aquest disseny també s’elabora des de l’Oficina de Turisme i s’aprofita per fer-ne difusió posteriorment a través de les xarxes socials. D’aquesta manera, de forma periòdica es pot fer un recordatori de les rutes i animar els seguidors de Montblanc Medieval a fer excursions pel terme.

El plànol amb les rutes recomanades

A l’inici de la campanya d’estiu de 2022 es va presentar un plànol que recull dotze de les propostes de caminada. En tots els casos hi ha un codi QR que enllaça amb la informació específica de cada recorregut amb comentaris sobre punts interessants a veure i les indicacions de dificultat i desnivell.

Aquest element gràfic és un suport ideal per poder respondre les demandes dels usuaris. A partir d’aquest estiu es disposa d’una resposta fiable cada cop que algú demana poder fer una excursió amb les característiques abans esmentades: senzilla, ni massa llarga ni massa curta, que no duri massa, per fer amb nens,..

Les rutes disponibles

El ventall de rutes és variat i s’ha intentat que entre elles es puguin anar enllaçant.

Això es pot veure en el cas del passeig a l’ermita de Sant Josep i de l’excursió a la cascada de la Vall. També en el cas de les excursions al Molí de vent de la Roca Xanxa i al mas de Llorac. Aquestes quatre poden tenir enllaç amb l’excursió de les Guixeres de Vilaverd.

També tenen vincle directe l’excursió cap al Pont de les Bruixes i la passejada a la Font de la Ceba. A la vegada, poden tenir connexions amb les propostes d’excursió a l’ermita de Sant Joan, l’excursió a la Guàrdia dels Prats i encara una altra a l’ermita de Santa Anna de Montornès, a tocar de Prenafeta. Precisament al voltant de Prenafeta hi ha la Caminada entre vinyes (que no figura als mapes) i l’excursió al poble vell de Prenafeta, el castell i el Tossal Gros.

Ara mateix només queda desconnectada de la resta una excursió des de Rojals a la mola d’Estat i els Cogullons.

Les noves propostes es faran seguint els mateixos criteris i intentant generar enllaços entre les rutes ja existents.

Una proposta amb vincles amb altres propostes

Les rutes proposades tenen l’objectiu de presentar l’entorn natural de Montblanc, d’una gran vàlua però poc conegut. Montblanc és porta de les Muntanyes de Prades i més de la meitat del terme municipal està dins d’algun PEIN (Pla d’espais d’interès natural). A banda de la zona boscosa, el paisatge és de mosaic, amb vinyes, oliveres, ametllers, sembrats, petits boscos, bosc de ribera, etc. 

Una font d’inspiració d’aquestes caminades està en el projecte Respira Montblanc que, entre d’altres compromisos el té amb el medi i diu “Ens agrada el paisatge que ens envolta i volem preservar-lo, el valorem i el donem a conèixer en base al respecte. Recomanem passejades tenint en compte que cal respectar l’entorn, prioritzant els desplaçaments a peu o en bicicleta, i no generant deixalles. Donem exemple als nostres clients amb recomanacions de consum responsable d’energia i aigua, i de gestió de residus”.

També s’ha volgut lligar amb el calendari d’activitats #Safrània365 i una de les propostes és la Caminada entre vinyes, amb sortida i arribada al Mas de la Sabatera.

Una proposta de l’Oficina de Turisme de Montblanc

Com a ens de gestió turística local l’Oficina de Turisme de Montblanc té la tasca de detectar mancances i proposar millores.

Aquest és un cas evident. No es podia donar una resposta satisfactòria a les peticions dels usuaris. Hi havia diverses opcions. La més habitual és l’externalització de serveis: s’encarrega un projecte global que inclogui definició i realització de recorreguts, inventari d’elements a destacar, fons fotogràfic, disseny, implementació en web i elements gràfics, i comunicació. En aquest cas totes les tasques han estat realitzades per l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc, gràcies a la seva polivalència i variat perfil professional.

Ser responsable de la definició i disseny de les rutes i haver-les realitzat diverses vegades també dona el valor afegit de poder respondre els usuaris a qualsevol de les preguntes que es puguin plantejar, i tenir capacitat per fer referència a tot tipus de detall.

Totes aquestes propostes de rutes són recomanacions per a ser realitzades per lliure. Si voleu rutes que comportin la interpretació dels ecosistemes que ens envolten, del paisatge, de la flora, la fauna poseu-vos en mans d’experts que fan propostes personalitzades adequades a cada perfil de visitant. A Montblanc us recomanem les visites guiades a l’entorn natural de la Cooperativa Reboll.

L’article ha estat realitzats per l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc

L’Oficina de Turisme de Montblanc incorpora una nova línia de material de promoció a la venda

Des d’aquest estiu l’Oficina de Turisme de Montblanc té a la venda un nou ventall de productes de marxandatge. S’han realitzat amb les banderoles que es fan servir per anunciar els esdeveniments turístics que s’organitzen a la vila, igual que l’any 2018.

Amb l’aprofitament d’aquest material l’Ajuntament de Montblanc es compromet a contribuir a la reducció de residus. A més els productes fabricats per l’empresa barcelonina Demano són únics, no n’hi ha dues d’iguals.

En aquesta ocasió s’han fet set objectes: motxilla, bossa bandolera, bossa mitjana, llibreta, quadern, portallapis i clauer.

Tot aquest material incorpora una targeta on s’hi pot llegir un missatge de compromís.

L’Ajuntament de Montblanc, a través de l’Oficina de Turisme, organitza esdeveniments turístics orientats a públic familiar i de proximitat.

Respira Montblanc Festival al maig.

Brickània, el festival de Lego al juny.

Terrània, el festival internacional de ceràmica al setembre.

Clickània, el festival de Playmobil a l’octubre.

#Safrània365, activitats enogastronòmiques.

Junt amb la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, les festes majors i altres celebracions són moments per viure una experiència única en un marc incomparable.

A Montblanc tenim un compromís amb els visitants, ens agrada que visquin moments de felicitat. També ens comprometem amb el foment de la sostenibilitat i el respecte del medi ambient.

Un bon exemple és el producte que tens a les mans, fabricat per Demano reutilitzant les banderoles que anuncies els esdeveniments turístics.

Aprofitant aquest material es contribueix a la reducció de residus i es creen productes resistents, de qualitat i creatius.

Esperem que gaudeixis d’aquesta peça única, no en trobaràs dues d’iguals!

Alguns dels elements aprofiten banderoles de Clickània 2021 amb protagonisme dels disseny del pintor montblanquí Natan Tarragó

Es poden adquirir a l’Oficina de Turisme de Montblanc i puntualment a la taula d’informació de cadascun dels esdeveniments turístics que s’organitzen a la vila.

Aquesta és la taula de preus:

Bossa bandolera30,00 €
Bossa mitjana30,00 €
Motxilla40,00 €
Llibreta10,00 €
Quadern3,50 €
Portallapis5,00 €
Clauer 3,00 €

Montblanc estrena les visites turístiques familiars autoguiades

Hi ha dues propostes segons l’edat dels infants

L’Ajuntament de Montblanc, a través de l’Oficina de Turisme, posa en marxa les noves visites autoguiades adreçades a famílies que viatgen amb infants. Complementen la visita guiada Explora Montblanc que s’ofereix els caps de setmana a 2/4 d’11 del matí. Es tracta d’Explora Montblanc al teu aire (per a fer amb infants d’entre 5 i 8 anys) i Descobreix la persona impostora de Montblanc (per als de 9 a 12 anys). Precisament s’han pensat per a aquelles famílies que desitgen conèixer millor Montblanc però que per qualsevol raó no han pogut fer la visita guiada.

Són dues gimcanes presentades en suport de paper amb il·lustracions i fotografies, proves a fer i enigmes a resoldre, i un plànol de la vila. S’adrecen a petits i a grans, amb l’objectiu de gaudir i aprendre realitzant activitats de descoberta conjunta. A diferència de la visita guiada, es pot fer a qualsevol hora del dia o, fins i tot, en més d’una jornada.

En l’era de la digitalització s’ha apostat pel paper, el llapis i el treball intergeneracional en equip. Això sí, es complementa amb informacions que es poden obtenir mitjançant codis QR i es convida a compartir fotografies a les xarxes amb les etiquetes de promoció turística #MontblancMedieval, #VilaAmbCaràcter i #RespiraMontblanc.

Es comercialitzaran a l’Oficina de Turisme al preu de 10€ i s’acompanyaran d’un llapis per poder anar escrivint i dibuixant segons la prova que es faci. L’edició d’aquest nou material s’ha acompanyat amb la impressió d’un full volant de promoció així com les adaptacions per a bàners i anuncis, ja que s’ha previst realitzar una campanya de comunicació per donar-los a conèixer.

Explora Montblanc al teu aire

Es tracta d’un quadern de vint pàgines en el qual es proposen onze proves en onze llocs diferents. Hi ha un personatge que va teixint un fil conductor i va donant sentit a la visita. És la il·lustració d’un nen que representa el rei Alfons I, qui signà la carta de població de Montblanc el 1163 quan tenia menys de 10 anys.

El punt inicial de l’activitat és la Catedral del Vi de Montblanc, l’antic celler cooperatiu modernista, on està situada l’Oficina de Turisme. El grup familiar haurà d’anar recorrent el nucli antic i superant les proves i enigmes que es plantegen en forma de sopa de lletres o mots encreuats, entre altres. També es dona l’opció de dibuixar i pintar.

Com que les activitats se centren en el patrimoni monumental, per acabar se suggereix la descoberta del patrimoni natural amb dues excursions senzilles: a l’ermita de Sant Josep i a la cascada de la Vall.

Resoldre tots els enigmes plantejats comporta l’obtenció d’un premi que es pot passar a recollir per l’Oficina de Turisme.

Descobreix la persona impostora de Montblanc

En aquest cas es fan servir unes postals amb imatges icòniques de Montblanc. Al revers hi ha els plantejaments de les proves a fer lligat a un enigma central a resoldre. Cada prova es correspon amb un espai d’interès, una fotografia i la il·lustració d’algun personatge que hi té relació. N’hi ha tretze, però un d’ells és fals i cal esbrinar de quin es tracta.

El punt inicial de l’activitat també és la Catedral del Vi de Montblanc, a l’Oficina de Turisme. També hi ha sopa de lletres i mots encreuats, però s’hi han introduït proves més complexes lligades amb les matemàtiques, la geografia i la història, entre altres matèries. Es convida a fer recerca, a fixar-se en els detalls i a reflexionar sobre temes d’interès general.

Per complementar l’activitat es dona l’opció de descobrir els museus de Montblanc i fer excursions per l’entorn natural.

Com en l’altre cas, resoldre tots els enigmes plantejats comporta l’obtenció d’un premi que es pot passar a recollir per l’Oficina de Turisme.

El perquè d’aquest projecte

El temps de pandèmia va servir, en general, per reflexionar sobre la gestió turística de les destinacions, el paper de les oficines de turisme, el sector privat i l’evolució en les tendències dels consumidors turistes.

L’Oficina de Turisme de Montblanc fa anys que havia detectat la necessitat d’ampliar l’oferta turística existent i incorporar propostes atractives per a les famílies que viatgen amb infants i volen descobrir el patrimoni. Es tracta d’un segment de visitant important per al qual, tradicionalment, no es disposava d’una proposta específica.

Montblanc és un referent del turisme en família i de proximitat gràcies a esdeveniments de prestigi. Començant per la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, una festa de gran tradició i que ha servit de model per anar generant propostes d’èxit com els festivals Terrània, Clickània i Brickània i les activitats emmarcades a la programació de #Safrània365.

L’anàlisi de la situació va fer veure que fora d’aquestes dates concretes era molt poca l’oferta turística per a viure experiències singulars en família. Montblanc té un escenari que convida que hi passin coses, però per als més petits una passejada pel nucli medieval un dia qualsevol els podia resultar «un avorriment».

Se sabia el què, però no es tenia el com. I per posar remei a aquesta evidència el 2021 es van iniciar els dos projectes que ja es poden gaudir: les visites autoguiades que ara es presenten i la visita guiada Explora Montblanc, estrenada l’estiu passat.

Qui l’ha realitzat

La coordinació del projecte ha anat a càrrec de l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc i ha comptat amb l’assessorament de la pedagoga i consultora de formació Laia Arnau, especialitzada en metodologies actives d’aprenentatge. El disseny, la composició i les il·lustracions han anat a càrrec de l’estudi montblanquí Crea2. Les fotografies són del fotògraf de Prenafeta Jordi Balanyà.

El projecte està inclòs en l’operació La història fa turisme que ha coordinat l’Ajuntament de Montblanc dins del PECT TurisTIC en família amb el lideratge la Diputació de Tarragona.

El procés de realització

L’Oficina de Turisme va començar a treballar-hi la primavera de 2021. Durant els primers mesos es van enllestir la conceptualització de les dues propostes, l’elaboració de continguts i els esborranys d’imatge. A partir d’una primera versió del material el passat mes de novembre es va realitzar una prova pilot de cada proposta amb la participació de famílies amb infants que no eren de Montblanc.

Un cop validada la proposta, gràcies a aquest test es van incorporar millores i retocs i es va disposar d’una primera versió definitiva en català a partir de la qual es van fer les traduccions al castellà, el francès i l’anglès.

Explora Montblanc

El juliol de 2021 es va estrenar aquesta visita guiada que s’afegí a la visita monumental que cada dia surt a les 11h del matí. Durant el curs escolar s’ha ofert els caps de setmana i els festius, i els mesos de juliol i agost s’oferirà cada dia de la setmana a 2/4 d’11 del matí al preu de 8€ per a majors de 14 anys, de 4€ entre 7 i 14 anys i gratuïta per a menors de 6 anys.

La definició i l’estructuració de la visita va anar a càrrec de l’historiador montblanquí Àlex Rebollo, especialitzat en la gestió cultural i del patrimoni, i guia de Montblanc. Detalls d’aquest treball també s’han fet servir durant l’elaboració de les noves visites autoguiades.

Explora Montblanc incideix més en el «com» s’explica que en el «què» s’explica. La singularitat ve donada per un discurs proper i accessible, no tan centrat en fets històrics o la importància d’aquests sinó en la difusió de curiositats o singularitats de la vila, mirant de contraposar-les amb referents actuals.

Amb un llenguatge distès, fonamentat, proper i inclusiu es pretén fer èmfasi en recursos o elements que poden resultar més atractius per a infants i joves com el ric bestiari de l’enteixinat gòtic de l’església de Sant Miquel, la llegenda de Sant Jordi o la del gegant adormit.

Per a propiciar l’experimentació i la descoberta per part del visitant tots disposen d’una eina que facilita l’observació: uns binocles. El discurs es complementa amb un dossier amb materials gràfics que permet de forma didàctica anar assimilant conceptes a partir d’imatges.

En poc menys d’un any ja s’han acompanyat vora 800 visitants.

Aquest Nadal regala #montblancmedieval

Fa mesos l’Oficina de Turisme de Montblanc va presentar un ventall de nous productes de marxandatge. Van ser realitzats amb les banderoles que es fan servir per anunciar els esdeveniments turístics que s’organitzen a la vila. L’aprofitament d’aquest material és un compromís de l’Ajuntament de Montblanc per tal de contribuir a la reducció de residus. A més, els productes són resistents, de qualitat i creatius. Cada peça és única, no n’hi ha dues d’iguals.

IMG_5949IMG_5948

Amb l’arribada de les festes de Nadal s’inicia una nova promoció d’aquest material realitzat amb les banderoles dels esdeveniments de 2017: Brickània, el festival de Lego; Festa Major; Terrània, el festival internacional de ceràmica; Clickània, el festival de Playmobil; i Safrània, la fira de Sant Martí.

IMG_5953IMG_5954

Fins al 5 de gener hi haurà els següents preus especials:

 • Bossa bandolera 28€
 • Carpeta portafolis 7€
 • Portaentrepà 5€
 • Portallapis 5€
 • Targeter 4€
 • Moneder 4€
 • Clauer 2€
 • Col·lecció de 7 elements 50€

A més, a l’Oficina de Turisme de Montblanc s’hi poden trobar altres tres elements apropiats per a regalar durant les festes nadalenques: el conte «Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac» a 9,95€, el calendari solidari dels Mossos d’Esquadra a 5€ i l’Escut solidari de la Policia Local de Montblanc a 4€.

IMG_0136.jpg

Podeu adquirir aquests elements de regal a l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Està oberta els dies feiners de 9h a 16h, els dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h i els diumenges de 10h a 14h. Durant les festes de Nadal romandrà tancada els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i els dies 1 i 6 de gener.

També podeu reservar a través del correu electrònic turisme@montblanc.cat i al telèfon 977861733.

«Sigueu benvinguts» La rebuda i acollida a l’Oficina de Turisme.

Durant l’any l’Oficina de Turisme de Montblanc desenvolupa moltes i molt variades funcions relacionades directament o indirectament amb l’activitat turística: atendre i acollir als visitants, organitzar fires i festivals, crear productes turístics, coordinar campanyes de promoció, planificar i realitzar les de comunicació, participar en presentacions tècniques, coordinar les visites guiades,.. tot un conjunt de tasques que van més enllà del que per defecte, es tendeix a creure que serveix una Oficina de Turisme i que es compendia en la dispensació de fulletons.

Del paper de les Oficines de Turisme en fan reflexió els professionals de turisme de l’Administració Local de Catalunya en aquest vídeo. El tema desenvolupat en els següents paràgrafs s’enfoca però, en les tasques de recepció, acollida i atenció al taulell, en tot allò que té a veure en la satisfacció dels visitants que arriben a Montblanc per passar el seu temps d’oci.

Els mesos de juliol i agost la missió d’atendre i informar al taulell pren molta força i demana invertir pràcticament, la totalitat de la jornada laboral. El volum de visitants augmenta i les preguntes per on i com gaudir d’uns dies de vacances a Montblanc i el territori més proper s’incrementen. Persones arribades de prop, de lluny i de molt lluny; que viatgen soles, en família, amb amics o amb grups organitzats; turistes o excursionistes que decideixen dedicar el seu temps lliure a Montblanc.

Agafant com a premissa major que el temps s’ha convertit en un bé cada cop més preuat i com a menor, que l’important no és la quantitat del que disposem sinó amb què i com l’omplim, és imprescindible ser conscients del que significa que en el moment de fer una llista de destinacions i decidir quina posar-hi, hagin escollit la nostra.

És evident que la tecnologia ha revolucionat la manera de promocionar i comercialitzar les destinacions, s’utilitzen noves formes d’informar i també nous canals. Els visitants que arriben a l’Oficina de Turisme de Montblanc tenen a la seva disposició una sèrie de dispositius electrònics (pantalla 24h exterior, pantalla interior de consulta, dues televisions amb vídeos i l’agenda d’activitats). Tot i això, l’atenció personal és un dels elements més citat i valorat pels usuaris. Aquí rau doncs, la importància en l’assessorament de cada nou viatger que entra per la porta, les recomanacions inspiradores i els suggeriments d’experiències que se li ofereixi.

El coneixement i l’estima vers la destinació, la vocació per servir, l’alegria de la feina ben feta i la passió pel turisme són elements immanents a l’hora d’atendre, i és la base determinant per ajudar a que l’estada del visitant sigui feliç. Això sí, n’hem de tenir ganes. Ganes d’entendre que el visitant motivat i gratificat és el millor dels prescriptors. Sens dubte, formar part del procés d’agraïment del visitant intentant fer que el temps que passi al territori sigui una experiència inoblidable, és extremament plaent i emocionant.

Natàlia Moruno i Cendra, és tècnica de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Els empresaris turístics i la població local: una xarxa de punts d’informació turística a Montblanc

Des d‘aquest mes de juliol Montblanc compta amb un reforç en la xarxa d’informació turística. L’Oficina de Turisme de Montblanc ha distribuït una cinquantena d’expositors de metacrilat en establiments d’allotjament, restauració i comerços del municipi.

La iniciativa no suposa cap cost per als empresaris i té per objectiu facilitar informació que pot resultar d’utilitat per als clients d’aquests negocis, siguin visitants o no. L’expositor és vertical i té tres compartiments que periòdicament s’ompliran en funció del calendari d’activitats o de les propostes d’interès turístic que es duguin a terme.

image_67208705

Tal com s’explicava en l’article Tots som Oficines de Turisme publicat a la La Conca 5.1 l’any 2014 és bàsic que cada establiment (cafeteria, restaurant, allotjament, celler, botiga,..) i l’administració (personal administratiu, policia,..) tingui clar que informar, orientar i atendre el viatger és un valor afegit del seu propi negoci i del territori que representen.

Per tal d’assolir aquest objectiu a Montblanc, l’Oficina de Turisme ha anat endegant accions concretes:

 • Des de 2011 s’ofereix l’oportunitat als empresaris turístics i comerciants del municipi de fer visites guiades gratuïtes a la vila, als seus monuments i als museus per tal de garantir que puguin respondre de la millor manera possible en cas de petició d’informació per part dels seus clients.
 • Des de gener de 2015 tots els dijous s’envia una agenda d’activitats que permet els empresaris estar al dia dels actes que tenen lloc al municipi: concerts, exposicions, presentacions, festes, activitats esportives, etc.

Per a qualsevol destinació és molt important comptar amb la xarxa d’informadors que configuren els empresaris del sector turístic i comercial del territori, ja que ajuden a difondre els atractius i, a la vegada, els establiments milloren el servei al seu client.

En ser preguntats per un visitant la millor resposta no és indicar on està l’oficina de turisme més propera o lamentar que no n’hi hagi o que estigui tancada. La millor resposta és ser alternativa de l’oficina de turisme: amb actitud i aptitud. Voler i poder.

image_50439937

Quan es vol es pot tenir informació per compartir amb els visitants (material gràfic o consultar un web), quan es vol es poden visitar els principals elements d’interès de la zona per poder parlar d’ells amb coneixement, quan es vol es pot fer xarxa amb la resta d’empresaris de la zona.

I en aquest cas l’Oficina de Turisme intenta posar eines a l’abast de qui tracta el turista i així qualsevol persona, si vol, pot esdevenir informador turístic i facilitar que la seva relació amb el viatger resulti més valuosa. Quan aquesta relació té lloc en el marc d’un establiment turístic, el valor del servei d’informació, si és òptim, transcendeix en oportunitat de negoci i prestigi.

El Concurs de l’Estiu de Montblanc Medieval a Facebook, un nou element d’interacció amb els usuaris de les xarxes.

L’activitat a través de les xarxes està en contínua evolució i les destinacions turístiques miren d’interactuar al màxim amb els seguidors que constitueixen cada comunitat en cada xarxa.

Amb la intenció d’adaptar-se a la aquesta realitat tan canviant, l’Oficina de Turisme de Montblanc posa en marxa un concurs pensat per a l’estiu de 2018 que té per objectiu que els usuaris de la pàgina de Facebook de Montblanc Medieval entrin al web turístic de la vila i descobreixin detalls de la història a través dels vídeos que hi ha publicats.

Els premis per als guanyadors s’obtindran a través de sortejos que s’emetran en directe també per la pàgina de Facebook. Els premis seran elements del marxandatge oficial de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Els detalls de la proposta queden recollides en aquestes bases.

El Concurs FB

BASES DEL CONCURS DE L’ESTIU DE MONTBLANC MEDIEVAL

L’Oficina de Turisme de Montblanc organitza el Concurs de l’Estiu de Montblanc Medieval 2018 amb les següents característiques.

1.- El concurs es farà a través de la pàgina de Facebook de l’Oficina de Turisme de Montblanc: https://www.facebook.com/TurMontblanc

2.- Durant vuit dijous dels mesos de juliol (dies 5, 12, 19 i 26) i agost ( dies 2, 9, 16 i 23) a les 10:00h es publicarà una pregunta la resposta de la qual es troba en algun dels vídeos que es poden visualitzar al web turístic de Montblanc: www.montblancmedieval.cat i als qual es posarà el corresponent enllaç.

3.- Durant vuit divendres dels mesos de juliol (dies 6, 13, 20 i 27) i agost ( dies 3, 10, 17 i 24) a les 12:00h es procedirà a realitzar un sorteig, del qual en sortirà un guanyador, entre tots els usuaris de Facebook que hagin encertat la resposta.

4.- El sorteig s’emetrà en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

5.- En aquest vídeo es dirà quina és la resposta correcta a la pregunta realitzada.

6.- A cada usuari que hagi encertat la resposta se li assignarà un número segons l’ordre d’arribada de la resposta.

7.- El sorteig es farà amb l’aplicació gratuïta www.random.org. El número que surti correspondrà a un dels encertants de la resposta, que passarà a ser el guanyador de la setmana.

8.- El premi que obtindrà consisteix en un element de marxandatge de l’Oficina de Turisme de Montblanc que s’anunciarà junt amb la pregunta. Pot ser un portamonedes, un portatargetes, un portaentrepans o un portallapis.

9.- Al guanyador se li anunciarà que ha estat l’afortunat a través d’un comentari directe a la resposta que hagi enviat.

10.- Entre tots els participants al Concurs de l’Estiu de Montblanc Medieval que hagin encertat les vuit preguntes, el divendres 31 d’agost a les 12:00 es farà el sorteig d’una bossa de mà. S’utilitzarà el mateix sistema de sorteig que en les setmanes anteriors i s’emetrà en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Oficina de Turisme de Montblanc. L’assignació dels números a cada encertant serà aleatòria també a través de l’aplicació www.random.org

11.- Si només hi ha un usuari que hagi encertat les vuit respostes serà directament el guanyador sense fer sorteig.

12.- Si no hi ha cap encertant de les vuit respostes es farà un sorteig entre els usuaris encertants de set respostes. Si no n’hi hagués cap de set, aquest sorteig no es faria i el premi quedaria desert.

13.- Els guanyadors de cada setmana i del sorteig final hauran de recollir el seu premi a l’Oficina de Turisme de Montblanc prèvia identificació a través de document oficial.

L’Associació de Ceramistes de Catalunya reconeix la trajectòria de Terrània amb el Premi Artesania de Catalunya

El passat dissabte 12 de maig l’Associació de Ceramistes de Catalunya (ACC) reconegué l’Ajuntament de Montblanc amb el Premi Artesania de Catalunya per la trajectòria de Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc.

Aquest reconeixement té un gran valor per a l’Ajuntament de Montblanc, ja que l’atorguen els ceramistes del país, és a dir, els qui millor coneixen el sector i els esdeveniments d’aquest tipus que se celebren arreu. L’ACC argumentà el premi en base a la coherència seguida al llarg de les quinze edicions, el creixement sostingut i l’evolució en base a una programació àmplia i amb activitats variades.

El premi és una peça única obra de la ceramista de Santa Oliva, Roser Oter, qui ha pres part en diverses edicions de Terrània. El lliurament el va fer Xavier Villas, director d’Artesania de Catalunya, en un acte presidit per Jordi Marcet, president de l’ACC, i el va rebre la tècnica de turisme de l’Ajuntament de Montblanc Toñi González, coordinadora de l’esdeveniment des de la primera edició.

Premi ACC

En el mateix acte es lliuraren el premi Associació de Ceramistes de Catalunya a la ceramista Núria Pié per la seva trajectòria artística i el premi Revista Terrart a la galeria dterra Art Gallery.

Un reconeixement compartit amb tots els qui han fet possible els quinze anys de Terrània

L’organització de Terrània recau en l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc, amb el suport de ceramistes de la Conca de Barberà. En tot aquest temps, el festival ha estat un aparador on s’ha donat l’oportunitat a milers de persones de descobrir el món de la ceràmica i d’aprendre a valorar la feina i el talent que hi ha darrera de cada peça.

Des de la primera edició ha quedat clar que Terrània no només havia de ser un punt de venda, sinó també un punt de trobada professional i dels ceramistes amb el gran públic, que amb el temps ha anat aprenent a apreciar l’art i la tècnica en cadascuna de les creacions exposades.

Sense la implicació de molts no hauria estat possible, tots ells han estat i segueixen sent importants. I cal esperar que ho segueixin sent per molts més anys.

 • Els qui veuen en el festival un bon punt de venda i prou, perquè l’exposició de tantes peces ajuda a millorar la posada en escena del festival.

 • Els qui fan demostracions de forma desinteressada, perquè ajuden a acostar la ceràmica a tots els públics i donar valor a la tasca del col·lectiu.

 • Els qui realitzen tallers i fan propostes per fer-los evolucionar, perquè ajuden a que cada edició sigui diferent a l’anterior.

 • Els qui proposen i realitzen accions espectaculars, perquè obren el camp de visió dels qui no coneixen massa el món de la ceràmica i els sorprenen.

 • Els qui fan d’ambaixadors cada cop que assisteixen a altres esdeveniments i coneixen ceramistes d’arreu, perquè obren horitzons, permeten comptar amb nous participants i projectar el festival a nivell internacional.

 • Els qui expliquen què es fa en altres llocs i suggereixen propostes innovadores, perquè es converteixen en els ulls de l’organització observant altres realitats.

 • Els qui fan observacions, crítiques constructives (o no), suggeriments i propostes, perquè permeten aprendre, tenir la millora continuada com a objectiu, corregir allò que no es fa bé i créixer a partir de l’experiència dels qui més en saben.

 • Els col·laboradors i patrocinadors sense els quals hauria estat impossible arribar on som.

 • Els proveïdors de fang, eines i elements que han permès fer tallers, demostracions i espectacles, i convertir Terrània en un festival des del primer dia.

 • Les monitores dels tallers que cada any han acostat la ceràmica a tots els públics, començant pels més petits.

 • Els elaboradors de productes de proximitat gràcies als quals el festival ha fet d’amfitrió, presentant el millor del nostre territori a ceramistes arribats d’arreu.

 • Els gestors d’espais que han acollit exposicions on s’han contemplat any rere any obres d’art de gran nivell.

 • Els qui se senten part de Terrània i estan compromesos, perquè el sentiment de pertinença i compromís és recíproc.

 • Els qui no se senten part de Terrània, perquè motiven a continuar l’esforç per fer més gran l’enorme grup de persones amb qui s’ha realitzat aquesta trajectòria de 15 anys.

Un bon moment per mirar enrere per encarar el futur amb energia renovada

En moments com aquests val la pena girar la mirada enrere, per observar d’on venim i com ha estat el camí recorregut en companyia de tots els qui s’han esmentat en l’apartat anterior.

L’any 2003, després d’un any de treball, va veure la llum un projecte il·lusionant que naixia de l’idea d’organitzar un esdeveniment que donés protagonisme a la ceràmica artística. S’inspirà en models existents en diversos països d’Europa. Tanmateix, va voler marcar un perfil propi, singular, des del primer moment.

El coneixement i l’experiència en el món de la ceràmica l’aportaren els ceramistes de la Conca de Barberà, implicats des de sempre amb el festival.

La capacitat de planificació, organització i acollida a participants i visitants ha estat sempre responsabilitat de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Montblanc.

El treball conjunt ha donat com a resultat un esdeveniment consolidat que té projecció internacional i dona prestigi a Montblanc en els cercles especialitzats en ceràmica artística arreu d’Europa.

El nivell tècnic dels ceramistes participants, la qualitat de les exposicions, la varietat de les demostracions i dels tallers on prenen part els visitants, l’evolució i la innovació en les activitats paral·leles, la preocupació pels petits detalls i la constant autoexigència en aspectes de gestió, difusió, inscripcions i finançament han fet que Terrània hagi assolit un dels seus objectius fundacionals: ser un referent a Catalunya. I el premi Artesania de Catalunya n’és la prova.

No existia cap festival similar centrat només en la ceràmica artística. Des del primer moment Terrània ha innovat. No es volia organitzar només una fira, un mercat. Es pretenia anar més enllà: crear estrets vincles amb aspectes lúdics, pedagògics, folklòrics i d’arrel tradicional. És així com el festival ha aconseguit divulgar l’activitat dels ceramistes, donar valor a l’activitat artística i acostar-la a un públic cada cop més ampli.

L’any 2003 naixia un esdeveniment que havia d’ajudar a allargar la temporada turística d’estiu. Amb el pas del anys, el 2008, es va convertir en el tret de sortida d’un cicle d’esdeveniments turístics de tardor. Avui veiem que Terrània ha estat precursor dels quatre esdeveniments que organitza l’Ajuntament de Montblanc amb l’objectiu de captar públics diversos en moments puntuals de l’any, les ànies.

Terrània ja forma part del patrimoni de Montblanc, i des de la passada setmana es pot dir que també de Catalunya. Un motiu de satisfacció del qual se’n farà difusió a partir d’ara. En tot el material gràfic de la 16a edició de Terrània, cartell, flyer, programa i banderoles, ja s’incorpora una inscripció on es fa esment de la concessió d’aquest premi.

Cartell Terrania 2018 230x600

 

#Safrània365 la transformació d’un esdeveniment en evolució

Una de les novetats turístiques que ha presentat enguany l’Oficina de Turisme de Montblanc és la posada en funcionament de #Safrània365, una programació d’esdeveniments de petit format al voltant de la gastronomia i els productes de proximitat que agafa el relleu de Safrània, la fira de Sant Martí que es va realitzar entre 2008 i 2017.

Perquè aquesta transformació?

#Safrània365 neix després de valorar i tenir en compte les opinions i propostes dels diversos agents implicats en la realització de la fira. Es va veure bé deixar enrere el format de fira concentrada en un cap de setmana del mes de novembre per passar a omplir el calendari d’accions que aprofitin el nom i el prestigi d’aquest aparador de producte agroalimentari de qualitat.

A la vegada, es va voler aprofitar l’empenta a nivell de país que suposà Catalunya 2016, Regió Europea de la Gastronomia i l’impuls que ha de tenir enguany l’Any Turisme Cultural.

Com neix la denominació #Safrània365?

#Safrània365 vol donar a entendre que l’esperit i els objectius són els mateixos de l’antiga Safrània: la promoció del producte de proximitat i donar el protagonisme a productors i restauradors. La novetat és la voluntat d’allargar l’activitat tot l’any, substituint una fira que tenia la durada d’un sol cap de setmana.

Així és com es crea un nom en format d’etiqueta (hashtag) que lliga la fira que ja coneix el públic i la xifra de dies de l’any perquè la durada és continuada.

Per a qui #Safrània365?

#Safrània365 comportarà la confecció d’un calendari d’activitats lligades als productes de proximitat i adreçats al públic que ja coneixia Safrània. Per tant, es tracta d’oferir noves propostes a un públic que ens coneix i a qui coneixem:

 • Públic de proximitat, el majoritari a l’antiga Safrània

 • Públic que es desplaça des d’un radi entre 20kms i 125kms: Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, plana de Lleida, Catalunya Central, àrea metropolitana de Barcelona i Penedès. Realitza escapades d’unes quantes hores de durada, viatja amb el seu vehicle , amb la família o els amics. És el majoritari a Montblanc al llarg de l’any.

Quin tipus d’activitats hi haurà a #Safrània365?

Seran similars a les que es feien a la fira: presentacions de productes, maridatges, demostracions de cuina, mercat de productes de proximitat o activitats culturals. En el model de fira tenien lloc en un sol cap de setmana en un format de programa on s’encadenaven propostes sense parar. Ara cada activitat tindrà molt més protagonisme, ja que no coincidirà amb cap altra.

En comú es manté la filosofia d’esdevenir un aparador de productes de qualitat i de proximitat, on productors, distribuïdors i restauradors tinguin un punt de trobada entre ells i amb el consumidor final.

Quan hi haurà activitats de #Safrània365?

#Safrània365 neix amb la voluntat d’esdevenir un calendari d’activitats al llarg de tot l’any, que evolucionarà amb el temps i es pretén anar consolidant poc a poc. S’aprofitaran èpoques diferents en funció de l’elaboració de determinats productes, de si resulta ser temporada d’uns altres o de si hi ha una notable presència de visitants.

Per al públic de proximitat s’han pensat accions de petit format com la presentació d’un vi, un producte gastronòmic concret o un taller de cuina. Tindrien lloc en qualsevol moment de l’any.

Pensant també en el més llunyà es faran accions de major volum: presentacions amb demostracions en una cuina, tastos gastronòmics, mercat de producte de proximitat, activitats culturals amb maridatges (música, teatre, exposicions,..). En aquest cas, sembla més oportú triar moments de l’any amb capacitat per atraure visitants: Setmana Santa, ponts i festivitats assenyalades, ànies o la Setmana Medieval.

On es farà #Safrània365?

La fira Safrània s’ha estat celebrant durant deu edicions a l’antic convent de Sant Francesc, església i claustre. Les activitats de #Safrània365 no tindran un sol lloc de celebració fixe. Ara bé, està previst que la major part de les propostes es concentrin a l’antic celler modernista obra de Cèsar Martinell, la Catedral del Vi de Montblanc.

Començar amb la Vermutada Musical i Popular.

Cartell vermutada ok

El cap de setmana de la Setmana Santa s’estrena #Safrània365. Per començar, els migdies del 31 de març i de l’1 d’abril, dissabte i diumenge de Pasqua, dos dels dies de l’any amb més presència de visitants a la vila.

El lloc escollit és la plaça de davant del celler modernista, un espai ampli on s’ubicarà us escenari, diversos stands i botes on poder fer còmodament les degustacions.

Està previst que hi hagi quatre estands on tastar vermuts: Cooperativa Vinícola de Sarral, Museu del Vermut de Reus, On the Rocks de Vimbodí i Vermouth Padró & Co de Bràfim. També hi haurà els productes de cansaladeria de Ca la Cova de Vimbodí. Tots els tastets tindran el preu de 2€ i es liquidaran directament al productor. A més, per cada dues consumicions de vermut s’obsequiarà els visitants amb una bossa de patates personalitzada.

Es preveu que l’activitat tingui una durada d’unes tres hores cada dia, més o menys entre les 12 i les 3. La vermutada serà musical i s’ha pensat que la música amenitzi els tastets. El dissabte hi haurà l’actuació dels DJ’s Ponent Roots, que oferiran un ampli ventall de temes de tots els temps de música negra. El diumenge la cantautora Meritxell Gené presentarà el seu àlbum Branques i posteriorment el DJ montblanquí Alexandre Bonanit agafarà el relleu amb una barreja molt ballable de diversos estils musicals.

La primera activitat de #Safrània365 s’ha organitzat en col·laboració amb La Conca 5.1 que ja s’encarregà de coordinar les vermutades de Safrània 2016 i 2017, al claustre de Sant Francesc. S’han triat aquestes dates aprofitant la intensa afluència de visitants a Montblanc durant la Setmana Santa.

Oficina de Turisme de Montblanc