L’agenda turística de Montblanc. Informació de qualitat al servei de molts tipus d’usuaris

L’Oficina de Turisme de Montblanc fa anys que ofereix als seus usuaris un servei d’agenda d’activitats que s’actualitza setmanalment. És una tasca molt valuosa, que comporta un important volum d’hores de feina i garanteix l’acompliment de quatre dels objectius de qualsevol oficina de turisme:

 • Informar, orientar i atendre el turista
 • Atendre, informar i orientar els prestataris / intermediaris dels serveis
 • Coordinar la gestió dels serveis públics i privats (producte turístic)
 • Promoure i comercialitzar producte i oferta turística

En aquest article es fa un repàs al procés de confecció de l’agenda i a conceptes clau en la gestió turística de qualsevol destinació. Hi ha una introducció general i més endavant es detalla la gestió de l’Agenda d’Activitats de Montblanc.

Què és informació turística?

La indústria del turisme està basada en el flux de la informació que s’intercanvien els diferents segments de mercat. Usuaris o consumidors i empreses i administracions. Es pot dir que la informació és la matèria prima de l’activitat turística.

L’oficina de turisme ocupa una posició central en la intermediació d’informació entre els proveïdors, les organitzacions públiques i les associacions professionals, els turistes, la població local, i l’àmbit acadèmic, d’investigació i consultoria.

La informació ha de ser objectiva i veraç, només així s’ajuda l’usuari a fer la tria que més li convingui. Per gestionar correctament la informació hi ha tres fases que en determinen la qualitat: recerca, classificació i distribució. Serà fiable i actualitzada si les tres accions es fan sovint per part d’un administrador, en aquest cas l’oficina de turisme.

Per a qui cal la informació turística?

Tota oficina de turisme té un ampli ventall d’usuaris amb els quals es relaciona. El turista no és l’únic, ni molt menys.

Hi ha dos grans grups d’usuari:

 • Extern, que bàsicament demana informació: els turistes i visitants, els residents locals, els mitjans de comunicació i els operadors turístics.
 • Intern, que poden demanar informació, però també en poden oferir i ser un suport en la promoció, la comercialització i el control de qualitat: empreses locals (bàsicament del sector turístic), residents locals (entitats i associacions), administració pública (turística o no i de qualsevol nivell), i altres oficines de turisme.

Per a què cal la informació turística?

Amb la informació el turista es crea una imatge d’allò que es trobarà a la destinació. Per a cada cas hi haurà una sèrie de factors personals i estimulants que determinaran la imatge prèvia que cada turista es farà d’una destinació.

La tria d’una destinació sempre té tres fases:

 • La recerca a partir del propi coneixement i experiència i també per influència de les recomanacions i els impactes a través de webs, xarxes, material gràfic, anuncis, etc.
 • L’establiment d’un ordre en format de rànquing, prioritzant unes opcions i deixant de banda algunes destinacions i propostes.
 • La selecció d’una sola opció. Malgrat les alternatives només podem triar una destinació o proposta cada vegada i cal avaluar el cost d’oportunitat (allò que ens perdem a qualsevol altra destinació).

Com s’ha vist, no només hi ha un usuari turista. Per tant, la resta d’usuaris poden necessitar la informació amb altres finalitats que no són el viatge.

La qualitat de la informació

La informació serà valuosa, és a dir útil per a l’usuari, si compleix, com a mínim, aquestes quatre variables:

 • L’accessibilitat: que resulti fàcil fer ús de la informació.
 • El detall: que la quantitat i la profunditat de la informació sigui adequada i en relació a qui qui l’ha de fer servir.
 • L’oportunitat: que l’usuari tingui la informació just quan la necessita.
 • La rellevància: si la informació respon de manera específica a l’usuari i realment tindrà l’ús que se n’espera.

L’AGENDA D’ACTIVITATS DE L’OFICINA DE TURISME DE MONTBLANC

A què respon?

Precisament a tot l’explicat anteriorment. Donar una informació de qualitat i útil, accessible, detallada, oportuna i rellevant a un ventall d’usuaris (no només turistes) per tal de promoure i comercialitzar producte i oferta turística.

En què se centra?

El tipus d’informació que es pot trobar a l’Agenda d’Activitats és el que es considerava tradicionalment informació complementària d’una destinació. En l’actualitat resulta evident que per a alguns públics pot arribar a ser el motiu principal d’un desplaçament a Montblanc.

És un aparador de les activitats que tenen lloc a Montblanc. Hi ha informació puntual (festes, festivals, exposicions, concerts, visites guiades singulars,..) i estructural (visites guiades, museus, galeries, cellers,..)

Per a qui és?

Per als turistes i els visitants, les empreses d’allotjament, restauració i comerç, els cellers, els museus, els guies turístics, la població local, les entitats locals, l’administració,.. Tots hi poden trobar informació d’interès.

Cal pensar que el turista i el visitant poden trobar fàcilment l’Agenda d’Activitats al web i a les xarxes de Montblanc Medieval. Tanmateix és molt important haver fet arribar l’agenda als establiments i equipaments turístics de Montblanc i la Conca de Barberà, ja que d’aquesta manera disposen d’una eina de consulta senzilla sempre que algun client necessiti informació sobre propostes culturals, festes, exposicions, concerts, visites guiades, etc.

Com es realitza i es distribueix?

El disseny i la distribució el realitza directament l’Oficina de Turisme de Montblanc a través de MailChimp, una eina que permet maquetar la informació d’una manera atractiva i fer-ne distribució a través de llistes d’adreces electròniques (en format butlletí), de les xarxes socials i del web.

Quin és el procés de realització?

Com s’ha dit, per gestionar correctament la informació hi ha tres fases que en determinen la qualitat: recerca, classificació i distribució. En el cas de l’Agenda d’Activitats aquestes són les tasques de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

 • Recerca de la informació

És una fase fonamental i molt més complicada del que pot semblar. És bàsic que les fonts d’informació siguin fiables i l’Oficina de Turisme ha de contrastar-la sempre.

Per tant, es valorarà la font d’informació. Poden ser:

 • Productores: les fonts generen la informació. Per exemple, els organitzadors d’un esdeveniment o els gestors d’un equipament. En el cas de Montblanc es poden esmentar els diversos departaments de l’Ajuntament, el Consell Comarcal, museus, galeries d’art, cellers, associacions, empreses,..
 • Proveïdores: les fonts donen a conèixer la informació generada per altres. Per exemple, un mitjà de comunicació, una guia, un web,..

Segons la relació amb l’Oficina de Turisme de Montblanc poden ser:

 • Internes. Generades dins l’estructura de l’entitat. Tot allò que s’organitza des de la pròpia Oficina de Turisme de Montblanc. També s’hi hauria d’incloure l’Ajuntament de Montblanc.
 • Externes. Generades fora de l’oficina de turisme: entitats, establiments, equipaments,.. De vegades, també s’inclouen àrees del propi ajuntament.

Segons el mitjà pel que arriben poden ser:

 • Voluntàries. Arriben de forma directa per part de qui produeix la informació a través de qualsevol canal: correu electrònic, telèfon, butlletins, e-bando,.. És molt important que qui produeix la informació la faci arribar a l’Oficina de Turisme, això garanteix que aparegui a l’Agenda d’Activitats.
 • Involuntàries. L’Oficina de Turisme les troba fent recerca als mitjans de comunicació, anuncis, xarxes,.. Si qui produeix la informació no la fa arribar a l’Oficina de Turisme hi ha la possibilitat que no arribi puntualment i acabi per no aparèixer a l’Agenda d’Activitats.

L’Oficina de Turisme de Montblanc selecciona la informació tenint en compte:

 • La diferenciació entre informació puntual i estructural. La primera té una durada curta, cal gestionar bé el període en què estarà disponible.
 • Els hàbits en la recollida i la selecció. S’estableix una metodologia de treball per garantir que cada dijous es disposi de la informació que formarà part de l’agenda. En aquesta fase és decisiva la implicació i el compromís de qui genera la informació.
 • Els recursos disponibles i necessaris. Aquesta tasca la realitza una de les tècniques de turisme de l’àrea, centralitzant la recollida d’informació i posterior gestió.
 • L’especialització en la informació. L’agenda se centra en un tipus d’informació concreta que resulti útil als usuaris definits anteriorment.
 • Classificació i arxiu de la informació

És un procés que necessita ordre, un criteri concret (ràpid i senzill), que permet l’accés a diverses persones de l’oficina de turisme.

Qui gestiona la informació ha de tenir clara la finalitat de les dades i quins són els continguts prioritaris. La informació que s’acabarà tenint ha de ser fàcil de consultar i d’adaptar.

L’eina de MailChimp permet disposar de la informació estructural fixa i anar canviant setmana rere setmana tota la informació puntual. També hi ha un espai on s’avancen activitats futures (vol que dir que els organitzadors han proveït la informació amb molt marge de temps).

Cada activitat té un enllaç que porta al web de l’entitat organitzadora o responsable. D’aquesta manera, si l’usuari ho desitja pot ampliar la informació.

 • Distribució de la informació

És la fase visible per a l’usuari i és el moment per comprovar la funcionalitat i utilitat de les dues fases anteriors. Podríem dir que és l’hora de la veritat.

L’eina de MailChimp permet dissenyar l’Agenda d’Activitats com un butlletí que cada dijous s’actualitza i es distribueix a través de diversos canals:

 • Com a butlletí a través de MailChimp arriba directament a més de 150 usuaris: establiments turístics, equipaments, administracions de Montblanc i la Conca de Barberà, guies turístics,..
 • L’agenda en format butlletí es publica al web
 • També s’enllaça a través dels canals de Montblanc Medieval a Facebook i Twitter

El resultat de la feina

Per part de l’Oficina de Turisme de Montblanc l’objectiu principal és que l’Agenda d’Activitats que es pugui consultar per part d’aquells que cerquin informació sobre activitats a realitzar a Montblanc.

Un cop dissenyada, publicada i enviada el desig és que els potencials usuaris en facin ús.

Com a curiositat, un comentari final. Mailchimp ofereix dades sobre l’índex de lectura del butlletí un cop enviat. Es pot dir que entre els allotjaments, restaurants, cellers, comerços, museus i altres equipaments relacionats amb el turisme de Montblanc i la Conca de Barberà l’índex d’obertura del butlletí és d’entre el 30% i el 40%. Una dada relativament baixa que pot fer pensar que no a tots els destinataris els interessa disposar i fer ús d’aquest tipus d’informació actualitzada cada setmana. El que està clar és que l’excusa “és que no ho sabia” no val.

Una iniciativa de l’Oficina de Turisme de Montblanc

Com a ens de gestió turística local l’Oficina de Turisme de Montblanc té la tasca de detectar mancances i proposar millores.

Aquest és un altre cas clar. No es podia donar una resposta satisfactòria a les peticions concretes dels usuaris. Està clar que no es pot saber tot i resulta pràcticament impossible poder explicar què passa exactament en cada moment en una destinació. Tanmateix es pot arribar donar una idea molt aproximada.

Aquesta tasca no s’ha externalitzat mai. La realitza l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc, gràcies a la seva polivalència i variat perfil professional.

L’article ha estat realitzat per l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc

Resum de l’activitat al web i les xarxes de Montblanc Medieval (abril-juny 2022)

La Setmana Medieval de Sant Jordi, el Respira Montblanc Festival i les activitats de #Safrània365 principals motius d’interacció

L’Oficina de Turisme de Montblanc presenta el segon informe de l’any sobre l’activitat al web i les xarxes de la marca Montblanc Medieval. En aquest cas es refereix al segon trimestre, d’abril a juny.

Què s’ha analitzat?

S’han tingut en compte set principals canals de comunicació que utilitza l’Oficina de Turisme de Montblanc per posicionar la destinació turística:

 • el web de promoció de la destinació turística
 • la presència a Google Maps
 • la difusió de butlletins a través de Mailchimp
 • l’activitat a Wikiloc
 • l’activitat a Facebook
 • l’activitat a Instagram
 • l’activitat a Twitter

Aspectes a tenir en compte del segon trimestre de 2022

Durant la primavera de 2022 el nombre de cerques, interaccions i campanyes promogudes des de l’Oficina de Turisme de Montblanc tenen a veure amb quatre esdeveniments de diferent incidència turística:

 • La Setmana Santa: enguany ha estat a mitjans d’abril.
 • La Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi: des de sempre és un gran dinamitzador de les consultes al web i de l’activitat a les xarxes.
 • L’estrena del Respira Montblanc Festival: una nova activitat al maig que ha despertat interès.
 • Les activitats de #Safrània365: iniciades a l’abril.

www.montblancmedieval.cat

Aquest web és un gran portal de la destinació turística. El segon trimestre acostuma a ser el d’una activitat més intensa i s’han incrementat totes les xifres respecte al trimestre inicial. A l’abril hi va haver un gran augment de les sessions per influència de la Setmana Medieval. Les visites guiades han tornat a ser el concepte més consultat seguit pel Respira Montblanc Festival.

Oficina de Turisme de Montblanc a Google Maps

La cerca més habitual dels usuaris és la ubicació de l’Oficina de Turisme. Això els porta a fer consultes directes al web o a trucar i informar-se. En aquest cas, l’activitat ha estat molt intensa a l’abril per efecte de la Setmana Medieval. És curiós veure en els temes de recerca que “fira medieval” segueix sent habitual malgrat l’esforç per posicionar la marca Setmana Medieval.

Difusió de butlletins a través de Mailchimp

L’Oficina de Turisme de Turisme de Montblanc utilitza periòdicament aquest canal per informar de les activitats que es desenvolupen a la destinació. També per difondre les activitats turístiques que s’organitzen

Aquest trimestre ha baixat el número de butlletins ja que en el primer hi va haver molta activitat per programa Batalla Monumental. Les activitats de #Safrània365 i el Respira Montblanc Festival s’han divulgat amb èxit a través de Mailchimp.

Wikiloc

Enguany l’Oficina de Turisme de Montblanc ha activitat aquest compte amb l’objectiu de visibilitzar rutes senzilles al terme de Montblanc i potenciar l’activitat a l’aire lliure donant valor a l’entorn natural. Estan pensades per a que tot tipus de públic les pugui gaudir. Són recorreguts marcats pel propi equip de l’Oficina de Turisme.

Durant el segon trimestre s’han compartit quatre propostes per a un total de 13. L’evolució de les xifres està sent molt positiva i aquesta eina és agraïda pels usuaris. Les rutes senzilles són les que tenen més consultes.

Facebook

La comunitat de Montblanc Medieval a Facebook, amb més de 16.000 seguidors, és la més extensa entre les tres xarxes on més s’interactua. I situa Montblanc entre les destinacions catalanes amb més seguidors.

A l’abril hi va haver un gran increment d’interaccions gràcies a la Setmana Medieval.

Instagram

A la xarxa d’Instagram Montblanc està des de fa anys entre les principals destinacions del país i actualment passa dels 12.000 seguidors. Les publicacions i històries relacionades amb la Setmana Medieval van ser les que més abast van aconseguir.

Twitter

L’activitat en xarxa és menor que en les altres dues. Durant el segon trimestre de 2022 les dades han estat prou satisfactòries, especialment concentrades a l’abril.

L’article i el recull de dades han estat realitzats per l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc

L’Oficina de Turisme de Montblanc incorpora una nova línia de material de promoció a la venda

Des d’aquest estiu l’Oficina de Turisme de Montblanc té a la venda un nou ventall de productes de marxandatge. S’han realitzat amb les banderoles que es fan servir per anunciar els esdeveniments turístics que s’organitzen a la vila, igual que l’any 2018.

Amb l’aprofitament d’aquest material l’Ajuntament de Montblanc es compromet a contribuir a la reducció de residus. A més els productes fabricats per l’empresa barcelonina Demano són únics, no n’hi ha dues d’iguals.

En aquesta ocasió s’han fet set objectes: motxilla, bossa bandolera, bossa mitjana, llibreta, quadern, portallapis i clauer.

Tot aquest material incorpora una targeta on s’hi pot llegir un missatge de compromís.

L’Ajuntament de Montblanc, a través de l’Oficina de Turisme, organitza esdeveniments turístics orientats a públic familiar i de proximitat.

Respira Montblanc Festival al maig.

Brickània, el festival de Lego al juny.

Terrània, el festival internacional de ceràmica al setembre.

Clickània, el festival de Playmobil a l’octubre.

#Safrània365, activitats enogastronòmiques.

Junt amb la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, les festes majors i altres celebracions són moments per viure una experiència única en un marc incomparable.

A Montblanc tenim un compromís amb els visitants, ens agrada que visquin moments de felicitat. També ens comprometem amb el foment de la sostenibilitat i el respecte del medi ambient.

Un bon exemple és el producte que tens a les mans, fabricat per Demano reutilitzant les banderoles que anuncies els esdeveniments turístics.

Aprofitant aquest material es contribueix a la reducció de residus i es creen productes resistents, de qualitat i creatius.

Esperem que gaudeixis d’aquesta peça única, no en trobaràs dues d’iguals!

Alguns dels elements aprofiten banderoles de Clickània 2021 amb protagonisme dels disseny del pintor montblanquí Natan Tarragó

Es poden adquirir a l’Oficina de Turisme de Montblanc i puntualment a la taula d’informació de cadascun dels esdeveniments turístics que s’organitzen a la vila.

Aquesta és la taula de preus:

Bossa bandolera30,00 €
Bossa mitjana30,00 €
Motxilla40,00 €
Llibreta10,00 €
Quadern3,50 €
Portallapis5,00 €
Clauer 3,00 €

Montblanc estrena les visites turístiques familiars autoguiades

Hi ha dues propostes segons l’edat dels infants

L’Ajuntament de Montblanc, a través de l’Oficina de Turisme, posa en marxa les noves visites autoguiades adreçades a famílies que viatgen amb infants. Complementen la visita guiada Explora Montblanc que s’ofereix els caps de setmana a 2/4 d’11 del matí. Es tracta d’Explora Montblanc al teu aire (per a fer amb infants d’entre 5 i 8 anys) i Descobreix la persona impostora de Montblanc (per als de 9 a 12 anys). Precisament s’han pensat per a aquelles famílies que desitgen conèixer millor Montblanc però que per qualsevol raó no han pogut fer la visita guiada.

Són dues gimcanes presentades en suport de paper amb il·lustracions i fotografies, proves a fer i enigmes a resoldre, i un plànol de la vila. S’adrecen a petits i a grans, amb l’objectiu de gaudir i aprendre realitzant activitats de descoberta conjunta. A diferència de la visita guiada, es pot fer a qualsevol hora del dia o, fins i tot, en més d’una jornada.

En l’era de la digitalització s’ha apostat pel paper, el llapis i el treball intergeneracional en equip. Això sí, es complementa amb informacions que es poden obtenir mitjançant codis QR i es convida a compartir fotografies a les xarxes amb les etiquetes de promoció turística #MontblancMedieval, #VilaAmbCaràcter i #RespiraMontblanc.

Es comercialitzaran a l’Oficina de Turisme al preu de 10€ i s’acompanyaran d’un llapis per poder anar escrivint i dibuixant segons la prova que es faci. L’edició d’aquest nou material s’ha acompanyat amb la impressió d’un full volant de promoció així com les adaptacions per a bàners i anuncis, ja que s’ha previst realitzar una campanya de comunicació per donar-los a conèixer.

Explora Montblanc al teu aire

Es tracta d’un quadern de vint pàgines en el qual es proposen onze proves en onze llocs diferents. Hi ha un personatge que va teixint un fil conductor i va donant sentit a la visita. És la il·lustració d’un nen que representa el rei Alfons I, qui signà la carta de població de Montblanc el 1163 quan tenia menys de 10 anys.

El punt inicial de l’activitat és la Catedral del Vi de Montblanc, l’antic celler cooperatiu modernista, on està situada l’Oficina de Turisme. El grup familiar haurà d’anar recorrent el nucli antic i superant les proves i enigmes que es plantegen en forma de sopa de lletres o mots encreuats, entre altres. També es dona l’opció de dibuixar i pintar.

Com que les activitats se centren en el patrimoni monumental, per acabar se suggereix la descoberta del patrimoni natural amb dues excursions senzilles: a l’ermita de Sant Josep i a la cascada de la Vall.

Resoldre tots els enigmes plantejats comporta l’obtenció d’un premi que es pot passar a recollir per l’Oficina de Turisme.

Descobreix la persona impostora de Montblanc

En aquest cas es fan servir unes postals amb imatges icòniques de Montblanc. Al revers hi ha els plantejaments de les proves a fer lligat a un enigma central a resoldre. Cada prova es correspon amb un espai d’interès, una fotografia i la il·lustració d’algun personatge que hi té relació. N’hi ha tretze, però un d’ells és fals i cal esbrinar de quin es tracta.

El punt inicial de l’activitat també és la Catedral del Vi de Montblanc, a l’Oficina de Turisme. També hi ha sopa de lletres i mots encreuats, però s’hi han introduït proves més complexes lligades amb les matemàtiques, la geografia i la història, entre altres matèries. Es convida a fer recerca, a fixar-se en els detalls i a reflexionar sobre temes d’interès general.

Per complementar l’activitat es dona l’opció de descobrir els museus de Montblanc i fer excursions per l’entorn natural.

Com en l’altre cas, resoldre tots els enigmes plantejats comporta l’obtenció d’un premi que es pot passar a recollir per l’Oficina de Turisme.

El perquè d’aquest projecte

El temps de pandèmia va servir, en general, per reflexionar sobre la gestió turística de les destinacions, el paper de les oficines de turisme, el sector privat i l’evolució en les tendències dels consumidors turistes.

L’Oficina de Turisme de Montblanc fa anys que havia detectat la necessitat d’ampliar l’oferta turística existent i incorporar propostes atractives per a les famílies que viatgen amb infants i volen descobrir el patrimoni. Es tracta d’un segment de visitant important per al qual, tradicionalment, no es disposava d’una proposta específica.

Montblanc és un referent del turisme en família i de proximitat gràcies a esdeveniments de prestigi. Començant per la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, una festa de gran tradició i que ha servit de model per anar generant propostes d’èxit com els festivals Terrània, Clickània i Brickània i les activitats emmarcades a la programació de #Safrània365.

L’anàlisi de la situació va fer veure que fora d’aquestes dates concretes era molt poca l’oferta turística per a viure experiències singulars en família. Montblanc té un escenari que convida que hi passin coses, però per als més petits una passejada pel nucli medieval un dia qualsevol els podia resultar «un avorriment».

Se sabia el què, però no es tenia el com. I per posar remei a aquesta evidència el 2021 es van iniciar els dos projectes que ja es poden gaudir: les visites autoguiades que ara es presenten i la visita guiada Explora Montblanc, estrenada l’estiu passat.

Qui l’ha realitzat

La coordinació del projecte ha anat a càrrec de l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc i ha comptat amb l’assessorament de la pedagoga i consultora de formació Laia Arnau, especialitzada en metodologies actives d’aprenentatge. El disseny, la composició i les il·lustracions han anat a càrrec de l’estudi montblanquí Crea2. Les fotografies són del fotògraf de Prenafeta Jordi Balanyà.

El projecte està inclòs en l’operació La història fa turisme que ha coordinat l’Ajuntament de Montblanc dins del PECT TurisTIC en família amb el lideratge la Diputació de Tarragona.

El procés de realització

L’Oficina de Turisme va començar a treballar-hi la primavera de 2021. Durant els primers mesos es van enllestir la conceptualització de les dues propostes, l’elaboració de continguts i els esborranys d’imatge. A partir d’una primera versió del material el passat mes de novembre es va realitzar una prova pilot de cada proposta amb la participació de famílies amb infants que no eren de Montblanc.

Un cop validada la proposta, gràcies a aquest test es van incorporar millores i retocs i es va disposar d’una primera versió definitiva en català a partir de la qual es van fer les traduccions al castellà, el francès i l’anglès.

Explora Montblanc

El juliol de 2021 es va estrenar aquesta visita guiada que s’afegí a la visita monumental que cada dia surt a les 11h del matí. Durant el curs escolar s’ha ofert els caps de setmana i els festius, i els mesos de juliol i agost s’oferirà cada dia de la setmana a 2/4 d’11 del matí al preu de 8€ per a majors de 14 anys, de 4€ entre 7 i 14 anys i gratuïta per a menors de 6 anys.

La definició i l’estructuració de la visita va anar a càrrec de l’historiador montblanquí Àlex Rebollo, especialitzat en la gestió cultural i del patrimoni, i guia de Montblanc. Detalls d’aquest treball també s’han fet servir durant l’elaboració de les noves visites autoguiades.

Explora Montblanc incideix més en el «com» s’explica que en el «què» s’explica. La singularitat ve donada per un discurs proper i accessible, no tan centrat en fets històrics o la importància d’aquests sinó en la difusió de curiositats o singularitats de la vila, mirant de contraposar-les amb referents actuals.

Amb un llenguatge distès, fonamentat, proper i inclusiu es pretén fer èmfasi en recursos o elements que poden resultar més atractius per a infants i joves com el ric bestiari de l’enteixinat gòtic de l’església de Sant Miquel, la llegenda de Sant Jordi o la del gegant adormit.

Per a propiciar l’experimentació i la descoberta per part del visitant tots disposen d’una eina que facilita l’observació: uns binocles. El discurs es complementa amb un dossier amb materials gràfics que permet de forma didàctica anar assimilant conceptes a partir d’imatges.

En poc menys d’un any ja s’han acompanyat vora 800 visitants.

Resum de l’activitat al web i les xarxes de Montblanc Medieval (gener-març 2022)

El protagonisme de la muralla al programa de TV3 Batalla Monumental dinamitza l’activitat

L’Oficina de Turisme de Montblanc ha elaborat un informe sobre l’activitat durant el primer trimestre de 2022 al web i les xarxes de la marca Montblanc Medieval.

Què s’ha analitzat?

S’han tingut en compte set principals canals de comunicació que utilitza l’Oficina de Turisme de Montblanc per posicionar la destinació turística:

 • el web de promoció de la destinació turística
 • la presència a Google Maps
 • la difusió de butlletins a través de Mailchimp
 • l’activitat a Wikiloc
 • l’activitat a Facebook
 • l’activitat a Instagram
 • l’activitat a Twitter

Aspectes a tenir en compte del primer trimestre de 2022

Els tres primers mesos de 2022 han tingut tres factors que han tingut un clar reflex en les dades analitzades. El nombre de cerques, interaccions i campanyes promogudes des de l’Oficina de Turisme de Montblanc tenen a veure amb aquests elements:

 • La temporada de calçotada: a la Conca de Barberà té impacte positiu cada any.
 • La climatologia: té una influència aleatòria i impossible de controlar. L’activitat turística del mes de gener i febrer s’ha vist afavorida per la sequera. Al març va arribar la pluja, el fred i el vent i se’n va ressentir.
 • La muralla de Montblanc a Batalla Monumental de TV3: un fet puntual d’impacte immediat i, sens dubte, positiu. Dos programes en els quals Montblanc va tenir una presència que provocà que durant diverses setmanes se’n parlés.

www.montblancmedieval.cat

Aquest web és un gran portal de la destinació turística. Les visites guiades han estat el concepte més consultat. El mes de març hi ha hagut una lleugera davallada en les visualitzacions (potser per l’efecte de la climatologia) però ha crescut el nombre de sessions.

Oficina de Turisme de Montblanc a Google Maps

La cerca més habitual dels usuaris és la ubicació de l’Oficina de Turisme. Això els porta a fer consultes directes al web o a trucar i informar-se. En aquest cas, l’activitat s’ha anat incrementant mes rere mes.

Difusió de butlletins a través de Mailchimp

L’Oficina de Turisme de Turisme de Montblanc utilitza periòdicament aquest canal per informar de les activitats que es desenvolupen a la destinació. La presència de la muralla al programa Batalla Monumental va fer que s’utilitzés amb l’objectiu d’animar a participar-hi.

L’estrena de les activitats de #Safrània365 també s’ha divulgat amb èxit a través de Mailchimp.

Wikiloc

Enguany l’Oficina de Turisme de Montblanc ha activitat aquest compte amb l’objectiu de visibilitzar rutes senzilles al terme de Montblanc i potenciar l’activitat a l’aire lliure donant valor a l’entorn natural. Estan pensades per a que tot tipus de públic les pugui gaudir. Són recorreguts marcats pel propi equip de l’Oficina de Turisme.

Durant el primer trimestre s’han compartit les nou primeres propostes. L’arrencada de l’activitat amb els usuaris ha estat plenament satisfactòria. La cascada de la Vall s’ha convertit en la ruta més consultada.

Facebook

La comunitat de Montblanc Medieval a Facebook, amb més de 16.000 seguidors, és la més extensa entre les tres xarxes on més s’interactua. I situa Montblanc entre les destinacions catalanes amb més seguidors.

En les xifres del mes de gener es va fer evident la campanya realitzada la setmana abans de la presència de la muralla de Montblanc al programa de TV3 Batalla Monumental.

Les dades més significatives del trimestres són les que fan referència a l’abast i les interaccions amb els usuaris.

Instagram

A la xarxa d’Instagram Montblanc està des de fa anys entre les principals destinacions del país i actualment passa dels 12.000 seguidors. Les publicacions i històries relacionades amb la muralla i el programa Batalla monumental de TV3 va ser les que més abast van aconseguir.

Twitter

L’activitat en xarxa és menor que en les altres dues. Tanmateix aquest primer trimestre de 2022 les dades han estat prou satisfactòries i conviden a pensar en un increment els propers mesos.

L’article i el recull de dades han estat realitzats per l’equip tècnic de l’Oficina de Turisme de Montblanc

Estudi turístic de Montblanc: Internet com a eina de generació de coneixement

Internet s’ha convertit en el mitjà per excel·lència a l’hora de cercar qualsevol classe d’informació. En l’àmbit turístic, per exemple, són molts els usuaris que utilitzen aquesta eina per decidir quin serà el seu proper viatge, conèixer les opinions d’altres viatgers, formalitzar reserves o trobar la millor ruta per arribar a l’hotel on s’allotgen. Ara bé, la gran quantitat d’informació disponible a la xarxa no només és útil per als usuaris particulars, sinó que també esdevé una eina de gran utilitat per als professionals del sector turístic a l’hora de planificar les seves activitats, descobrir els aspectes positius i negatius de les seves propostes i adaptar-se a les necessitats dels seus clients. A partit d’aquesta idea, des de l’Oficina de Turisme de Montblanc s’han portat a terme dos estudis que aprofiten internet per extreure el que s’anomena coneixement turístic.

El primer dels estudis realitzats està dedicat a l’anàlisi de la presència online dels negocis turístics de Montblanc, és a dir, els restaurants, els allotjaments, els cellers, els museus i les botigues de la vila ducal. Per tal d’avaluar aquest factor s’han tingut en compte tres aspectes: les pàgines web dels negocis, la seva reputació online (les valoracions que els consumidors fan a plataformes com Google, TripAdvisor, Booking o AirBnb) i la seva activitat a les xarxes socials Facebook i Instagram. La valoració d’aquests aspectes no només permet fer-se una idea de l’ús que els negocis turístics fan de les eines digitals, sinó, encara més important, detectar potencialitats i aspectes a millorar en el futur.

En relació amb l’anàlisi de les pàgines web, s’ha pogut observar que la gran majoria aporten una elevada quantitat d’informació (adreça, dades de contacte, localització, productes i serveis que s’ofereixen, etc.) i que tenen un disseny òptim, tant per ser visualitzades a través d’ordinadors com de dispositius mòbils. Aquest darrer aspecte té una especial importància, ja que el número de persones que es connecten a internet a través dels seus “smartphones” cada vegada és major i, per tant, és interessant que les empreses turístiques s’adaptin als hàbits i a les necessitats dels seus clients. Pel que fa a les potencialitats detectades, cal assenyalar que les pàgines web no han de ser únicament una font d’informació (informació que, d’altra banda, pot ser consultada de manera ràpida a través de Google), sinó una plataforma on els consumidors puguin realitzar gestions, resoldre els seus dubtes i interactuar directament amb el negoci. Així doncs, incorporar noves funcionalitats i eines tals com la reserva i la compra de productes en línia, enllaços a les xarxes socials i a les plataformes de ressenyes, mitjans de comunicació directa (whatsapp o xats web, per exemple) o “newsletters” que informin de les últimes novetats i ofertes (especialment útil en situacions com l’actual crisi provocada per la Covid-19) pot ser una bona manera de millorar les pàgines web i oferir un major valor afegit als consumidors.

La reputació online, per la seva banda, és un factor de destacada importància per a les empreses del sector turístic. En primer lloc, gaudir d’una bona reputació afavoreix la imatge del negoci, facilita les tasques de promoció i contribueix a atreure nous clients. En segon lloc, els comentaris i les opinions que els consumidors expressen a la xarxa són una font d’informació de primera mà molt útil a l’hora de descobrir aquells aspectes més valorats o criticats. En el cas que ens ocupa, l’estudi realitzat ha demostrat que els negocis turístics de Montblanc gaudeixen d’una reputació online excel·lent, amb notes elevades i abundància de comentaris positius. En aquest punt, és necessari destacar que un elevat número de valoracions i la presència de ressenyes elaborades acostumen a generar una major confiança entre els consumidors i afavoreixen la imatge global de l’empresa. Així doncs, animar als clients a deixar una ressenya a internet és una bona mesura per augmentar la reputació digital d’un negoci turístic. Pel que fa a la informació que es pot extreure de cada missatge, els resultats, si bé varien en funció del tipus de negoci analitzat, han permès extreure algunes conclusions generals. Factors com la netedat, la tranquil·litat, el tracte amable, la qualitat del producte/servei i la vivència d’experiències úniques i especials sempre són destacats positivament pels clients. En canvi, el soroll, la saturació, el tracte impersonal, els temps d’espera elevats i la falta de qualitat acostumen a ser els aspectes més freqüentment observats en les ressenyes negatives.

El darrer aspecte que s’ha analitzat per valorar la presència online dels negocis turístics de Montblanc és l’ús que aquests negocis fan de les xarxes socials Facebook i Instagram. En general, aquestes plataformes s’han convertit en eines molt utilitzades per les empreses turístiques, ja que permeten relacionar-se amb els clients de manera directa i pròxima, donar a conèixer el negoci des d’un punt de vista més personal i utilitzar etiquetes per fer arribar les publicacions a un major número de persones. Aquesta part de l’estudi ha sigut la que ha generat uns resultats més heterogenis, fet comprensible si es té en compte que l’ús que es dóna a les xarxes socials depèn de les característiques de les persones que les fan servir. En general, però, s’han pogut extreure algunes conclusions. La primera d’elles és que Facebook s’utilitza de manera més generalitzada que Instagram, tot i que els comentaris i les interaccions entre clients i negocis són més freqüents en aquesta darrera xarxa social. La segona és que les publicacions que aporten un contingut visual més atractiu (fotografies, vídeos, etc.) o que promouen la participació dels altres usuaris (preguntes, concursos, etc.) tenen un major impacte entre les persones que les visualitzen i generen un major número d’interaccions. La tercera és que les publicacions que són més originals, divertides o mostren aspectes interns del funcionament dels negocis són ben rebudes pels usuaris i generen una major quantitat de comentaris i reaccions.

El segon estudi que s’ha portat a terme té relació, precisament, amb les xarxes socials. Cal tenir en compte que, més enllà de la utilitat que tenen com a mitjà de comunicació i d’interacció entre persones, les xarxes socials poden esdevenir una destacada font d’informació. En el nostre cas, aquesta font d’informació s’ha utilitzat per tal de generar coneixement que faciliti l’anàlisi de l’activitat turística a Montblanc un cop finalitzat el confinament que es va viure a Catalunya durant els mesos d’hivern i primavera de l’any 2020. En concret, s’ha portat a terme un estudi de les fotografies que es van publicar a Instagram amb l’etiqueta #montblancmedieval entre els dies 15 de juny i 30 de novembre de l’any 2020. Aquestes fotografies s’han classificat per dies, per tipus d’usuari (segons si la persona que ha publicat la fotografia és un turista, un negoci privat, una entitat pública…) i per contingut (segons la temàtica de cada fotografia: naturalesa, patrimoni, gastronomia…).

Els resultats obtinguts demostren que el número de publicacions augmenta durant els dies festius i els cap de setmana, tot i que també durant els dies immediatament posteriors (possiblement, a causa del procés de revisió i selecció de fotografies per part dels usuaris). Els períodes amb més activitat a la xarxa social es produeixen durant la primera quinzena d’agost, la primera quinzena de setembre i durant els dies del pont del 12 d’octubre, dates que coincideixen amb períodes de vacances d’estiu i ponts festius. També s’observa que el nivell mitjà de publicacions és bastant estable durant tot el període estudiat, tot i que tendeix lleugerament a la baixa a mesura que s’acosten els mesos més freds. No obstant això, si només es tenen en compte les publicacions fetes per turistes, es pot constatar que les oscil·lacions són molt més accentuades i es troben condicionades pels períodes festius.

D’altra banda, els resultats han permès identificar els perfils d’usuaris que més publicacions realitzen amb l’etiqueta #montblancmedieval. Els habitants locals de Montblanc aconsegueixen la primera posició, seguits pels turistes i pels allotjaments turístics de la vila ducal. Pel que fa als continguts de les fotografies, cal assenyalar que els més freqüents són el patrimoni monumental de Montblanc, els entorns naturals de la vila i la gastronomia. Dins d’aquestes categories generals, s’ha realitzat una anàlisi més detallada per poder determinar punts d’interès concrets. Així doncs, per exemple, s’ha pogut establir que el patrimoni monumental més popular de Montblanc són les seves muralles i els seus carrers o que entre els esdeveniments més fotografiats en els darrers mesos s’hi troben les exposicions, els concerts i la filmació de la darrera pel·lícula de Daniel Monzón.

Finalment, els resultats també han permès assenyalar el punt d’origen dels turistes que han utilitzat l’etiqueta #montblancmedieval, així com establir aquells punts d’interès que més fotografien. Pel que fa a la procedència dels turistes, la majoria han estat identificats com a turistes de proximitat, fet que s’ajusta a les particularitats causades per la crisi sanitària viscuda aquest darrer any. En referència a les seves publicacions, els continguts més fotografiats han sigut el patrimoni monumental, la natura i la realització d’activitats esportives (senderisme, ciclisme, escalada, etc.). A diferència d’allò que s’observa a l’anàlisi global, però, en el cas dels turistes es constata una gran diferència entre el número de fotos dedicades als monuments de Montblanc i a la resta de categories. Aquest fet pot aportar llum sobre el comportament de les persones que visiten Montblanc, les quals, segurament, dediquen la major part de la seva estada a conèixer l’interior de la vila.

Cal tenir en compte que les conclusions dels dos estudis poden estar limitades per la quantitat de dades recopilades, així com per les condicions insòlites que la crisi sanitària ha provocat. És necessari, per tant, valorar els resultats des d’una perspectiva crítica i complementar-los amb altres fonts d’informació. No obstant això, cal concloure que els estudis realitzats exemplifiquen que internet ha esdevingut una eina fonamental a l’hora d’obtenir informació útil per als professionals del sector turístic. A més, si es té en compte l’evolució tecnològica i l’augment de la utilització de les eines digitals, tot sembla indicar que la capacitat de generar coneixement turístic mitjançant internet seguirà augmentant de manera destacada en els propers anys.

Xavier Saumell

Estudiant del Grau de Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Aquest Nadal regala #montblancmedieval

Fa mesos l’Oficina de Turisme de Montblanc va presentar un ventall de nous productes de marxandatge. Van ser realitzats amb les banderoles que es fan servir per anunciar els esdeveniments turístics que s’organitzen a la vila. L’aprofitament d’aquest material és un compromís de l’Ajuntament de Montblanc per tal de contribuir a la reducció de residus. A més, els productes són resistents, de qualitat i creatius. Cada peça és única, no n’hi ha dues d’iguals.

IMG_5949IMG_5948

Amb l’arribada de les festes de Nadal s’inicia una nova promoció d’aquest material realitzat amb les banderoles dels esdeveniments de 2017: Brickània, el festival de Lego; Festa Major; Terrània, el festival internacional de ceràmica; Clickània, el festival de Playmobil; i Safrània, la fira de Sant Martí.

IMG_5953IMG_5954

Fins al 5 de gener hi haurà els següents preus especials:

 • Bossa bandolera 28€
 • Carpeta portafolis 7€
 • Portaentrepà 5€
 • Portallapis 5€
 • Targeter 4€
 • Moneder 4€
 • Clauer 2€
 • Col·lecció de 7 elements 50€

A més, a l’Oficina de Turisme de Montblanc s’hi poden trobar altres tres elements apropiats per a regalar durant les festes nadalenques: el conte «Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac» a 9,95€, el calendari solidari dels Mossos d’Esquadra a 5€ i l’Escut solidari de la Policia Local de Montblanc a 4€.

IMG_0136.jpg

Podeu adquirir aquests elements de regal a l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Està oberta els dies feiners de 9h a 16h, els dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 18h i els diumenges de 10h a 14h. Durant les festes de Nadal romandrà tancada els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i els dies 1 i 6 de gener.

També podeu reservar a través del correu electrònic turisme@montblanc.cat i al telèfon 977861733.

«Sigueu benvinguts» La rebuda i acollida a l’Oficina de Turisme.

Durant l’any l’Oficina de Turisme de Montblanc desenvolupa moltes i molt variades funcions relacionades directament o indirectament amb l’activitat turística: atendre i acollir als visitants, organitzar fires i festivals, crear productes turístics, coordinar campanyes de promoció, planificar i realitzar les de comunicació, participar en presentacions tècniques, coordinar les visites guiades,.. tot un conjunt de tasques que van més enllà del que per defecte, es tendeix a creure que serveix una Oficina de Turisme i que es compendia en la dispensació de fulletons.

Del paper de les Oficines de Turisme en fan reflexió els professionals de turisme de l’Administració Local de Catalunya en aquest vídeo. El tema desenvolupat en els següents paràgrafs s’enfoca però, en les tasques de recepció, acollida i atenció al taulell, en tot allò que té a veure en la satisfacció dels visitants que arriben a Montblanc per passar el seu temps d’oci.

Els mesos de juliol i agost la missió d’atendre i informar al taulell pren molta força i demana invertir pràcticament, la totalitat de la jornada laboral. El volum de visitants augmenta i les preguntes per on i com gaudir d’uns dies de vacances a Montblanc i el territori més proper s’incrementen. Persones arribades de prop, de lluny i de molt lluny; que viatgen soles, en família, amb amics o amb grups organitzats; turistes o excursionistes que decideixen dedicar el seu temps lliure a Montblanc.

Agafant com a premissa major que el temps s’ha convertit en un bé cada cop més preuat i com a menor, que l’important no és la quantitat del que disposem sinó amb què i com l’omplim, és imprescindible ser conscients del que significa que en el moment de fer una llista de destinacions i decidir quina posar-hi, hagin escollit la nostra.

És evident que la tecnologia ha revolucionat la manera de promocionar i comercialitzar les destinacions, s’utilitzen noves formes d’informar i també nous canals. Els visitants que arriben a l’Oficina de Turisme de Montblanc tenen a la seva disposició una sèrie de dispositius electrònics (pantalla 24h exterior, pantalla interior de consulta, dues televisions amb vídeos i l’agenda d’activitats). Tot i això, l’atenció personal és un dels elements més citat i valorat pels usuaris. Aquí rau doncs, la importància en l’assessorament de cada nou viatger que entra per la porta, les recomanacions inspiradores i els suggeriments d’experiències que se li ofereixi.

El coneixement i l’estima vers la destinació, la vocació per servir, l’alegria de la feina ben feta i la passió pel turisme són elements immanents a l’hora d’atendre, i és la base determinant per ajudar a que l’estada del visitant sigui feliç. Això sí, n’hem de tenir ganes. Ganes d’entendre que el visitant motivat i gratificat és el millor dels prescriptors. Sens dubte, formar part del procés d’agraïment del visitant intentant fer que el temps que passi al territori sigui una experiència inoblidable, és extremament plaent i emocionant.

Natàlia Moruno i Cendra, és tècnica de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Els empresaris turístics i la població local: una xarxa de punts d’informació turística a Montblanc

Des d‘aquest mes de juliol Montblanc compta amb un reforç en la xarxa d’informació turística. L’Oficina de Turisme de Montblanc ha distribuït una cinquantena d’expositors de metacrilat en establiments d’allotjament, restauració i comerços del municipi.

La iniciativa no suposa cap cost per als empresaris i té per objectiu facilitar informació que pot resultar d’utilitat per als clients d’aquests negocis, siguin visitants o no. L’expositor és vertical i té tres compartiments que periòdicament s’ompliran en funció del calendari d’activitats o de les propostes d’interès turístic que es duguin a terme.

image_67208705

Tal com s’explicava en l’article Tots som Oficines de Turisme publicat a la La Conca 5.1 l’any 2014 és bàsic que cada establiment (cafeteria, restaurant, allotjament, celler, botiga,..) i l’administració (personal administratiu, policia,..) tingui clar que informar, orientar i atendre el viatger és un valor afegit del seu propi negoci i del territori que representen.

Per tal d’assolir aquest objectiu a Montblanc, l’Oficina de Turisme ha anat endegant accions concretes:

 • Des de 2011 s’ofereix l’oportunitat als empresaris turístics i comerciants del municipi de fer visites guiades gratuïtes a la vila, als seus monuments i als museus per tal de garantir que puguin respondre de la millor manera possible en cas de petició d’informació per part dels seus clients.
 • Des de gener de 2015 tots els dijous s’envia una agenda d’activitats que permet els empresaris estar al dia dels actes que tenen lloc al municipi: concerts, exposicions, presentacions, festes, activitats esportives, etc.

Per a qualsevol destinació és molt important comptar amb la xarxa d’informadors que configuren els empresaris del sector turístic i comercial del territori, ja que ajuden a difondre els atractius i, a la vegada, els establiments milloren el servei al seu client.

En ser preguntats per un visitant la millor resposta no és indicar on està l’oficina de turisme més propera o lamentar que no n’hi hagi o que estigui tancada. La millor resposta és ser alternativa de l’oficina de turisme: amb actitud i aptitud. Voler i poder.

image_50439937

Quan es vol es pot tenir informació per compartir amb els visitants (material gràfic o consultar un web), quan es vol es poden visitar els principals elements d’interès de la zona per poder parlar d’ells amb coneixement, quan es vol es pot fer xarxa amb la resta d’empresaris de la zona.

I en aquest cas l’Oficina de Turisme intenta posar eines a l’abast de qui tracta el turista i així qualsevol persona, si vol, pot esdevenir informador turístic i facilitar que la seva relació amb el viatger resulti més valuosa. Quan aquesta relació té lloc en el marc d’un establiment turístic, el valor del servei d’informació, si és òptim, transcendeix en oportunitat de negoci i prestigi.

El Concurs de l’Estiu de Montblanc Medieval a Facebook, un nou element d’interacció amb els usuaris de les xarxes.

L’activitat a través de les xarxes està en contínua evolució i les destinacions turístiques miren d’interactuar al màxim amb els seguidors que constitueixen cada comunitat en cada xarxa.

Amb la intenció d’adaptar-se a la aquesta realitat tan canviant, l’Oficina de Turisme de Montblanc posa en marxa un concurs pensat per a l’estiu de 2018 que té per objectiu que els usuaris de la pàgina de Facebook de Montblanc Medieval entrin al web turístic de la vila i descobreixin detalls de la història a través dels vídeos que hi ha publicats.

Els premis per als guanyadors s’obtindran a través de sortejos que s’emetran en directe també per la pàgina de Facebook. Els premis seran elements del marxandatge oficial de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

Els detalls de la proposta queden recollides en aquestes bases.

El Concurs FB

BASES DEL CONCURS DE L’ESTIU DE MONTBLANC MEDIEVAL

L’Oficina de Turisme de Montblanc organitza el Concurs de l’Estiu de Montblanc Medieval 2018 amb les següents característiques.

1.- El concurs es farà a través de la pàgina de Facebook de l’Oficina de Turisme de Montblanc: https://www.facebook.com/TurMontblanc

2.- Durant vuit dijous dels mesos de juliol (dies 5, 12, 19 i 26) i agost ( dies 2, 9, 16 i 23) a les 10:00h es publicarà una pregunta la resposta de la qual es troba en algun dels vídeos que es poden visualitzar al web turístic de Montblanc: www.montblancmedieval.cat i als qual es posarà el corresponent enllaç.

3.- Durant vuit divendres dels mesos de juliol (dies 6, 13, 20 i 27) i agost ( dies 3, 10, 17 i 24) a les 12:00h es procedirà a realitzar un sorteig, del qual en sortirà un guanyador, entre tots els usuaris de Facebook que hagin encertat la resposta.

4.- El sorteig s’emetrà en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Oficina de Turisme de Montblanc.

5.- En aquest vídeo es dirà quina és la resposta correcta a la pregunta realitzada.

6.- A cada usuari que hagi encertat la resposta se li assignarà un número segons l’ordre d’arribada de la resposta.

7.- El sorteig es farà amb l’aplicació gratuïta www.random.org. El número que surti correspondrà a un dels encertants de la resposta, que passarà a ser el guanyador de la setmana.

8.- El premi que obtindrà consisteix en un element de marxandatge de l’Oficina de Turisme de Montblanc que s’anunciarà junt amb la pregunta. Pot ser un portamonedes, un portatargetes, un portaentrepans o un portallapis.

9.- Al guanyador se li anunciarà que ha estat l’afortunat a través d’un comentari directe a la resposta que hagi enviat.

10.- Entre tots els participants al Concurs de l’Estiu de Montblanc Medieval que hagin encertat les vuit preguntes, el divendres 31 d’agost a les 12:00 es farà el sorteig d’una bossa de mà. S’utilitzarà el mateix sistema de sorteig que en les setmanes anteriors i s’emetrà en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Oficina de Turisme de Montblanc. L’assignació dels números a cada encertant serà aleatòria també a través de l’aplicació www.random.org

11.- Si només hi ha un usuari que hagi encertat les vuit respostes serà directament el guanyador sense fer sorteig.

12.- Si no hi ha cap encertant de les vuit respostes es farà un sorteig entre els usuaris encertants de set respostes. Si no n’hi hagués cap de set, aquest sorteig no es faria i el premi quedaria desert.

13.- Els guanyadors de cada setmana i del sorteig final hauran de recollir el seu premi a l’Oficina de Turisme de Montblanc prèvia identificació a través de document oficial.