Resum de l’activitat al web i les xarxes de Montblanc Medieval (juliol-setembre 2022)

Durant l’estiu el tipus de consulta va ser molt variat en funció del moment, el canal i la tipologia de públic

L’Oficina de Turisme de Montblanc presenta el tercer informe de l’any sobre l’activitat al web i les xarxes de la marca Montblanc Medieval. En aquest cas es refereix al segon trimestre, de juliol a setembre.

Què s’ha analitzat?

S’han tingut en compte set principals canals de comunicació que utilitza l’Oficina de Turisme de Montblanc per posicionar la destinació turística:

  • el web de promoció de la destinació turística
  • la presència a Google Maps
  • la difusió de butlletins a través de Mailchimp
  • l’activitat a Wikiloc
  • l’activitat a Facebook
  • l’activitat a Instagram
  • l’activitat a Twitter

Aspectes a tenir en compte del segon trimestre de 2022

Durant l’estiu de 2022 el nombre de cerques, interaccions i campanyes promogudes des de l’Oficina de Turisme de Montblanc no s’han centrat en uns temes en concret, com passa durant els primers mesos de l’any. En funció del moment, el canal i la tipologia de l’usuari han variat molt els continguts sol·licitats.

www.montblancmedieval.cat

Aquest web és un gran portal de la destinació turística. El tercer trimestre sempre queda per sota del segon, que acostuma a ser el d’una activitat més intensa per influència de la Setmana Medieval. Tanmateix cal destacar l’interès que han despertat la Festa Major i Clickània.

Oficina de Turisme de Montblanc a Google Maps

La cerca més habitual dels usuaris és la ubicació de l’Oficina de Turisme. L’efecte de la Setmana Medieval en el mes d’abril fa que en aquest tercer trimestre hi hagi una davallada. Tanmateix, són unes dades força positives.

Difusió de butlletins a través de Mailchimp

L’Oficina de Turisme de Turisme de Montblanc utilitza periòdicament aquest canal per informar de les activitats que es desenvolupen a la destinació. També per difondre les activitats turístiques que s’organitzen

Aquest trimestre s’ha incrementat el número de butlletins enviats i la resposta es manté en uns nivells positius. Les activitats de #Safrània365 i Terrània s’han divulgat amb èxit a través de Mailchimp.

Wikiloc

Enguany l’Oficina de Turisme de Montblanc ha activitat aquest compte amb l’objectiu de visibilitzar rutes senzilles al terme de Montblanc i potenciar l’activitat a l’aire lliure donant valor a l’entorn natural. Estan pensades per a que tot tipus de públic les pugui gaudir. Són recorreguts marcats pel propi equip de l’Oficina de Turisme.

Durant el tercer trimestre s’ha afegit una nova proposta per a un total de 14. L’evolució de les xifres és molt positiva, tot i que tant a la primavera com a la tardor és quan més descàrregues s’esperen. A més, l’estiu ha estat excessivament calorós i això ha fet que baixés el nombre d’excursionistes. A destacar que la ruta més descarregada és la de la cascada de la Vall.

Facebook

La comunitat de Montblanc Medieval a Facebook, cada cop més prop dels 17.000 seguidors, és la més extensa entre les tres xarxes on més s’interactua.

A l’estiu s’ha mantingut un bon ritme d’interaccions gràcies a les activitats de #Safrània365, la Festa Major, Terrània i l’avançada de Clickània.

Instagram

A la xarxa d’Instagram Montblanc està des de fa anys entre les principals destinacions del país i actualment s’atansa als 13.000 seguidors. Les publicacions i històries relacionades amb Terrània van ser les que més abast van aconseguir.

Twitter

L’activitat en xarxa és menor que en les altres dues i ha baixat en el tercer trimestre.